Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes waarbij de hersenen worden aangetast. Hierdoor kan iemand informatie niet goed meer verwerken. De bekendste symptomen zijn geheugenverlies en veranderend gedrag. Ontdek de belangrijkste feiten en cijfers over dementie.

infographic_dementie_alleblokken_aug17_def.png

 

 

Thumbnail (4_3) 400 x 300.png

Stop dementie 

Dementie is een ingrijpende hersenaandoening, waarbij je langzaam jezelf en elkaar verliest. Om mensen bewust te maken van de urgentie om dementie te stoppen heeft Alzheimer Nederland een overzicht gemaakt met aangrijpende verhalen van mensen met dementie en hun dierbaren. Ook vertellen onderzoekers over de stand van zaken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en nabije oplossingen. 

Meer informatie   Help mee