Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Welk gedrag verandert bij dementie?

Iemand met dementie is vaak emotioneler dan voorheen. Of is ongeremder en doet dingen die hij voorheen nooit deed. Het is soms lastig om gedragsveranderingen te herkennen. Zulke veranderingen gebeuren vaak geleidelijk. Let op de volgende gedragingen:

  • Achterdochtig zijn. Omdat iemand niet meer weet waar hij zijn spullen heeft neergelegd, denkt hij misschien dat iemand ze gestolen heeft. Of de persoon met dementie denkt dat dingen voor hem worden verzwegen.
  • Agressief zijn. Er gaan veel dingen mis, waardoor iemand met dementie zich gefrustreerd voelt. Hij kan dat afreageren met agressief gedrag. Of hij zoekt vaker ruzie met anderen, zonder directe aanleiding. 
  • Iemand wisselt vaak plotseling van stemming. Het ene moment is hij heel vrolijk, maar het andere moment opeens verdrietig of boos. Zonder dat hij echt weet waardoor.
  • De persoon laat verbloemend gedrag zien. Hij probeert het feit dat hij dingen vergeet te verbergen. Of hij vertelt smoesjes of fantasieverhalen om de gaten in het geheugen te vullen.
  • Het karakter verandert. Vroeger was iemand misschien opvliegend en nu juist kalm. Of hij was altijd teruggetrokken en is nu meer uitgesproken. Hij doet en zegt dingen die hij anders nooit zou doen of zeggen.
  • Spullen verzamelen en verstoppen. De persoon met dementie vindt troost in bepaalde spulletjes. Hij kan ze ook verstoppen omdat hij denkt dat iemand ze zal stelen. Sommige mensen met dementie hamsteren voedsel.
  • Ongepast gedrag laten zien. Iemand floept er soms vervelende of ongepaste woorden uit. Of is handtastelijker dan voorheen. Hij vergeet soms dat eten met je handen niet hoort in een restaurant.

Veranderd gedrag en frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie. Van FTD bestaat een zogenaamde gedragsvariant. Bij de gedragsvariant van FTD heeft de persoon met frontotemporale dementie te maken met heftige veranderingen in het gedrag. Iemand wordt geleidelijk impulsief, dwangmatig en ongevoelig. Ook ontremming en kinderlijk gedrag komen vaak voor.

Wanneer schakel je de huisarts in?

Dementie is altijd een combinatie van diverse verschijnselen. Neem contact op met de huisarts als je twijfelt. De huisarts bekijkt de klachten en doet onderzoek naar verschillende symptomen.