Hulp voor de diagnose

Als er nog geen diagnose is gesteld, zitten veel mensen met dementie en hun naasten met grote onzekerheid. Is het dementie? Of is er toch iets anders aan de hand? De huisarts kan een diagnose stellen, of u doorverwijzen voor verder onderzoek. Het is belangrijk voor de verdere behandeling dat de diagnose vroeg wordt gesteld.

Lees meer over de diagnose
 

Na de diagnose

Waar kunt u terecht voor zorg? En welke zorg hebt u nodig? Er zijn in Nederland veel verschillende oplossingen en veel instanties die u kunnen helpen. Het kan lastig zijn om een weg te vinden tussen al deze opties. Een onafhankelijk casemanager dementie kan u helpen om de juiste keuzes te maken. Hij wijst u als mantelzorger de weg, is een luisterend oor en begeleidt uw naaste met dementie. Daarnaast blijft de huisarts een belangrijk aanspreekpunt in de zorg.

Lees meer over de casemanager
 

Behandeling

Dementie is (nog) niet te genezen. Met de juiste behandeling kunnen de achteruitgang en symptomen wel worden geremd. Het is mogelijk om alzheimer en andere vormen van dementie te behandelen met of zonder medicijnen. Daarnaast zijn er voor mensen met (beginnende) dementie die nog thuis wonen veel mogelijkheden voor opvang, activiteiten en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan dagopvang, zorgboerderijen en ontmoetingscentra in de wijk.

Lees meer over de behandeling van dementie
 

Wat is goede zorg?

Zorgverleners hebben afgesproken zich in te spannen om te werken volgens de Zorgstandaard Dementie. In de brochure Zorgstandaard Dementie leest u de tien voorwaarden waaraan goede dementiezorg moet voldoen. Ook staat er in de brochure wat u van zorgverleners mag verwachten.

Lees meer over het omgaan met dementie op dementie.nl
 

Alzheimer Nederland: hulp bij dementie

Alzheimer Nederland staat voor u klaar met raad en daad en een luisterend oor. Wij geven het antwoord op vragen over dementie via onze website, brochures, boeken en dvd's en de DementieLijn (T: 0800 - 5088). Via het Forum op dementie.nl kunt u in contact komen met lotgenoten. Daarnaast zijn we met 51 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés altijd dichtbij.

Hulp & Advies

Heeft u een vraag, bent u op zoek naar praktische tips over dementie of bent u benieuwd hoe anderen ermee omgaan?