Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Hulp voor de diagnose

Als er nog geen diagnose is gesteld, zitten veel mensen met dementie en hun naasten met grote onzekerheid. Is het dementie? Of is er toch iets anders aan de hand? De huisarts kan een diagnose stellen, of je doorverwijzen voor verder onderzoek. Het is belangrijk voor de verdere behandeling dat de diagnose vroeg wordt gesteld.

Na de diagnose

Waar kun je terecht voor zorg? En welke zorg heb je nodig? Er zijn in Nederland veel verschillende oplossingen en veel instanties die jou kunnen helpen. Het kan lastig zijn om een weg te vinden tussen al deze opties. Een onafhankelijk casemanager dementie kan jou helpen om de juiste keuzes te maken. Hij wijst jou als mantelzorger de weg, is een luisterend oor en begeleidt jouw naaste met dementie. Daarnaast blijft de huisarts een belangrijk aanspreekpunt in de zorg.

Behandeling

Dementie is (nog) niet te genezen. Met de juiste behandeling kunnen de achteruitgang en symptomen wel worden geremd. Het is mogelijk om alzheimer en andere vormen van dementie te behandelen met of zonder medicijnen. Daarnaast zijn er voor mensen met (beginnende) dementie die nog thuis wonen veel mogelijkheden voor opvang, activiteiten en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan dagopvang, zorgboerderijen en ontmoetingscentra in de wijk.

Wat is goede zorg?

Zorgverleners hebben afgesproken zich in te spannen om te werken volgens de Zorgstandaard Dementie. In de brochure Zorgstandaard Dementie lees je de tien voorwaarden waaraan goede dementiezorg moet voldoen. Ook staat er in de brochure wat je van zorgverleners mag verwachten.

Alzheimer Nederland: hulp bij dementie

Alzheimer Nederland staat voor je klaar met raad en daad en een luisterend oor. Wij geven het antwoord op vragen over dementie via onze website, brochures, boeken en dvd's en de DementieLijn (T: 0800 - 5088). Via het Forum op dementie.nl kunt u in contact komen met lotgenoten. Daarnaast zijn we met 51 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés altijd dichtbij.

Hulp & Advies

Heb je een vraag, ben je op zoek naar praktische tips over dementie of ben je benieuwd hoe anderen ermee omgaan?