Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Leren omgaan met dementie

Dementie zorgt ervoor dat iemand geleidelijk verandert. Hierdoor heb je de tijd om langzaam te wennen aan de veranderde situatie. Op dementie.nl vind je informatie en tips over hoe je kunt omgaan met dementie. Ook andere onderwerpen komen aan bod die met alzheimer en andere vormen van dementie te maken hebben. Daarnaast kun je experts raadplegen, een Mantelzorgtest invullen en ervaringen delen met lotgenoten.
Wanneer de diagnose dementie net gesteld is, kan dat veel vragen oproepen. Wat kan je verwachten? Waar kan je hulp krijgen en wat moet er geregeld worden? Ga voor het antwoord op die vragen en meer naar 'Alle antwoorden bij de diagnose dementie'. 

Omgaan met veranderd gedrag

Veel mensen met dementie vertonen veranderd gedrag en veranderingen in hun karakter. Jouw naaste kan zich bijvoorbeeld passief gaan gedragen of juist heel onrustig. De verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Dit vergt veel aanpassingsvermogen van jou en kan veel vragen opleveren. Alzheimer Nederland heeft een aantal tips over omgaan met dementie verzameld.

Zorgen voor iemand met dementie

Wanneer je zorgt voor iemand met dementie, verandert jouw relatie met die persoon. Van een gelijkwaardige relatie verandert het in een zorgrelatie. Dit kan voor de persoon met dementie beangstigend zijn. De regie over zijn leven ligt niet meer volledig bij hemzelf. Ook voor de naaste is het een hele verandering. Bekijk meer informatie over veranderende relaties door dementie.

Goed voor jezelf zorgen

Het is niet gemakkelijk om voor iemand met dementie te zorgen. Je steekt als mantelzorger veel tijd en energie in de verzorging en begeleiding van jouw naaste. Dit doe je met liefde, maar het vraagt ook veel van jou. Wanneer je lichamelijk en emotioneel goed voor jezelf zorgt, voorkom je dat je overbelast raakt of vereenzaamt. Neem regelmatig tijd en ruimte voor jezelf, om de zorg vol te kunnen blijven houden. Lees meer over goed voor uzelf zorgen en bekijk de tips om overbelasting te voorkomen.

Contacten met de omgeving

Het kan voor jou lastig zijn om het contact met de omgeving te houden. Omgaan met dementie en zorgen voor jouw naaste neemt veel tijd in beslag. Probeer familie, vrienden en kennissen te betrekken. Deel de diagnose met hen en praat open over de ziekte. Dit zorgt voor meer begrip voor de situatie en voorkomt dat jij zelf geïsoleerd raakt. Meer lezen? Bekijk de informatie over het betrekken van familie en vrienden.

Informatie, tips en ervaringen

Ik wil zo goed mogelijk zorgen voor mijn naaste. Maar hoe doe ik dat? Tip van Angela: “Ga mee in de belevingswereld van je naaste”. Ga naar Dementie.nl voor meer informatie, tips en ervaringen. Dit platform is er speciaal voor mensen die zorgen voor iemand met dementie. 

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken

Meer informatie en tips op dementie.nl

Dementie.nl is hét online platform van Alzheimer Nederland voor iedereen die betrokken is bij dementie. Je vindt hier meer informatie over dementie, tips en ervaringsverhalen.