Tips voor omgang met dementie

Wanneer uw naaste dementie heeft, is het belangrijk om op een goede manier met deze ziekte om te gaan. Hoe kunt u de persoon met dementie het beste benaderen? Hoe kunt u omgaan met dementie? En wat kunt u beter niet doen? Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.

Tips voor het omgaan met dementie

 • Een beeld is voor uw naaste herkenbaarder dan woorden. Beelden van vroeger zijn beter herkenbaar dan beelden van nu.
 • Plan regelmatige rustmomenten in op de dag. Zo kan uw naaste even tot rust komen en prikkels en informatie verwerken.
 • Kom in beweging. Zoek naar een manier die uw naaste prettig vindt. Gaat u liever niet wandelen? Dan kunt u misschien samen tuinieren.
 • Stimuleer meerdere zintuigen. Laat uw naaste dingen ruiken of aanraken als u het ergens over heeft. Hierdoor zal de persoon met dementie beter begrijpen wat u bedoelt of wat iets is.
 • Trek de aandacht wanneer u iets wilt zeggen. Leg bijvoorbeeld even uw hand op de arm van uw naaste en maak oogcontact.
 • Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één boodschap. En wacht even totdat uw naaste de tekst heeft verwerkt.
 • Lach met elkaar en gebruik humor.
 • Hang een duidelijke kalender en klok op. Stimuleer uw naaste om klok te kijken en gebeurtenissen af te strepen zodra ze hebben plaatsgevonden.
 • Zorg voor structuur: een duidelijke dagindeling geeft de persoon met dementie houvast.

Wilt u zelf ervaren hoe het is om Alzheimer of een andere vorm van dementie te hebben? Bekijk de wereld door de ogen van iemand met dementie in de Alzheimer Experience.

Wat kunt u beter niet doen?

 • Probeer uw naaste niet te veel te corrigeren of tegen te spreken. Dat confronteert de persoon met dementie met wat hij niet meer weet of kan.
 • Hard praten, snel praten of juist fluisteren. Zorg dat u rustig praat en goed te verstaan bent.
 • Test uw naaste niet door veel vragen te stellen of door hem bijvoorbeeld de namen van de kinderen op te laten noemen.
 • Gedraagt u zich niet vrolijker dan u zich voelt. Uw naaste merkt het wanneer u niet echt vrolijk bent. Gebruik uw humeur om te peilen hoe het met uzelf gaat. Geef het op tijd aan als u merkt dat u zich groot probeert te houden.
 • Vraag niet teveel van de persoon met dementie. Bekijk wat er nog lukt en wat niet meer. Dan weet u wat u nog wel en wat u niet meer van uw naaste kunt verwachten.

Kijk op dementie.nl voor informatie en tips over het omgaan met dementie. Lees meer over: