De vraag is op zichzelf lastig te beantwoorden. De blootstelling aan houtrook maakt namelijk onderdeel uit van een veel bredere aanwezige luchtvervuiling. Dat maakt een effect van houtrook op de kans op dementie is moeilijk te bewijzen.
 

Luchtvervuiling vergroot risico

Het wordt echter steeds duidelijker dat luchtvervuiling kan bijdragen aan het ontstaan van chronische ziekten, waaronder dementie. Gelukkig blijkt dat de algemene luchtkwaliteit in Nederland verbetert. Dat is te danken aan maatregelen die de uitstoot van fabrieken en auto’s sterk hebben verminderd.
 

Uitstoot houtrook blijft gelijk

Ondanks de stappen om de luchtkwaliteit te verbeteren, blijkt dat de uitstoot van vervuilende stoffen door houtrook is de afgelopen 20 jaar ongeveer gelijk is gebleven. Op dit moment is houtrook daardoor verantwoordelijk voor ruim 11 procent van de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Bovendien zitten er volgens het RIVM allerlei verschillende schadelijke stoffen in houtrook. Niet alleen fijnstof, maar bijvoorbeeld ook koolmonoxide, roet en andere schadelijke stoffen die we ook in sigarettenrook aantreffen.
 

Het antwoord op de vraag

Houtrook zal voor de bevolking in zijn algemeenheid niet of nauwelijks bijdragen aan het aantal gevallen van dementie. Wel is duidelijk dat luchtvervuiling en houtrook schadelijk zijn voor de gezondheid. Fijnstof dringt niet alleen de longen binnen, maar wordt ook opgenomen in het lichaam en is zo bijvoorbeeld ook schadelijk voor hart- en bloedvaten.

Voor mensen die zelf een houtkachel hebben, kunnen de gezondheidseffecten groter zijn. Het niet goed gebruiken van de kachel en/of een niet goed geventileerde woning leidt tot hogere concentraties schadelijke stoffen in huis. Op de website van het RIVM vindt u tips om uw eigen gezondheid te beschermen en overlast voor de omgeving te voorkomen.