Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Eerste kenmerken

Wat de eerste kenmerken van FTD zijn, is afhankelijk van waar de hersenen beschadigd zijn. Er zijn drie verschillende varianten van FTD. Je herkent deze varianten als eerste aan gedragsveranderingen, veranderingen in spraak of problemen met bewegen. Geheugenproblemen volgen vaak pas in een later stadium.

Symptomen: gedrag en persoonlijkheid

Bij de gedragsvariant van FTD is te herkennen aan impulsiviteit, dwangmatigheid, ontremd gedrag en ongevoeligheid. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Grenzeloos gedrag, geen rekening houden met anderen
  • Schrokkend en veel eten, soms niet meer kunnen stoppen
  • Ongepaste opmerkingen of grapjes
  • Plotseling grote uitgaven doen
  • Impulsieve beslissingen nemen
  • Geen initiatief tonen en geen interesse hebben in anderen

Daarnaast krijgen mensen met FTD steeds meer moeite met plannen en organiseren.

Symptomen: taal en spraak

Mensen met de taalvariant van FTD krijgen steeds meer moeite met spreken. Ze hebben moeite met grammatica en formuleren daarom onjuiste zinnen. Hun woordschat wordt kleiner, ze kunnen daardoor vaak niet op de juiste woorden komen. Ook hebben ze moeite met zelf spreken of begrijpen ze anderen niet goed.

Symptomen: motoriek

Bij de derde variant van FTD krijgen mensen moeilijkheden met bewegen. Dit merk je aan stijve bewegingen, trillen en zwakke spieren. Ook evenwichtsproblemen en vallen zijn kenmerken.

Frontotemporale dementie (FTD) herkennen

Zoals je hierboven kunt lezen, zijn de symptomen van FTD erg verschillend. Maak je je zorgen? Maak dan een afspraak met de huisarts. We hebben alle tips voor het herkennen van FTD ook op een rij gezet op onze website dementie.nl.