Varianten Frontotemporale dementie

Er zijn drie varianten frontotemporale stoornissen, die bepaald worden door de eerste symptomen die optreden. De gedragsvariant, de taalvariant (progressieve afasie) en de bewegingsvariant. 

Gedragsvariant van FTD

Mensen met deze vorm van frontotemporale dementie vertonen opmerkelijke veranderingen in hun gedrag, persoonlijkheid, emoties en het beoordelen van situaties. Iemand met deze variant van FTD kan ongepaste of risicovolle dingen doen, zoals iets stelen in een winkel. Ook dwangmatig gedrag komt voor. Bepaalde activiteiten moeten dan bijvoorbeeld altijd in een vaste volgorde en op een vast tijdstip gebeuren. Gaat het anders, dan raakt de persoon geïrriteerd. Mensen met deze vorm van frontotemporale dementie kunnen ook erg ongevoelig overkomen. Of ze zitten juist de hele dag apathisch op de bank en krijgen niks gedaan.

Taalvariant van FTD: progressieve afasie

Mensen met deze vorm van frontotemporale dementie hebben problemen in de taalvaardigheid, zoals moeite met spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Dit heet primair progressieve afasie of semantische dementie. Het begint met problemen met woordbegrip. Iemand met semantische dementie weet steeds minder goed wat bepaalde woorden en dingen betekenen. Na verloop van tijd wordt het taalbegrip steeds minder en kan iemand ook steeds moeilijker betekenis geven aan voorwerpen en situaties.

Bewegingsvariant van FTD

Deze vorm wordt gekenmerkt door veranderingen in iemands motoriek en moeilijkheden met bewegen, zoals trillen, moeite met lopen, vaak vallen en problemen met de coördinatie. Mensen krijgen last van stijfheid en een trillende arm. Vaak komen deze motorische klachten aan één kant van het lichaam voor. Sommige mensen ervaren een zogenaamde ‘alien hand’: hierbij is het net alsof de arm uit zichzelf beweegt en dingen vastpakt. Deze variant heet ook wel corticobasaal syndroom.

Brochure 'Frontotemporale dementie'

Wilt u meer lezen over Frontotemporale dementie? Bestel dan onze gratis brochure 'Frontotemporale dementie'. Hierin leest u wat er bij het stellen van de diagnose komt kijken, welke mogelijkheden voor hulp er zijn en geven we u tips voor het omgaan met FTD.

Ja, ik ontvang graag de brochure

Op dementie.nl

Semantische dementie?

Semantische dementie is een zeldzame vorm van dementie waarbij het taalgebied in de hersenen wordt aangetast. Communiceren wordt hierdoor steeds moeilijker.

> Lees meer over semantische dementie

Herkennen FTD

Frontotemporale dementie (FTD) is vaak moeilijk te herkennen. Met onze tips bent u zich bewust van de symptomen die op FTD kunnen wijzen.

> Zo herkent u FTD

Raadpleeg een expert

Op dementie.nl beantwoorden experts actief persoonlijke vragen over FTD. Casemanager Gerben Jansen heeft veel ervaring met frontotemporale dementie.

> Stel uw vraag aan onze experts