Lewy body dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body dementie vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan tremoren (beven van lichaamsdelen zoals handen), stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.

Symptomen Lewy body dementie

Iemand met Lewy body dementie heeft in het begin geen geheugenproblemen of moeite met het uitvoeren van handelingen. Vaak valt het op dat iemand aandachtsstoornissen krijgt. Ook kan iemand visuele hallucinaties krijgen: hij ziet dingen die er niet zijn. Dit maakt het moeilijker om deze vorm van dementie te herkennen. Een extra probleem is dat mensen met Lewy body dementie vaak erg gevoelig zijn voor de bijwerkingen van de medicijnen tegen hallucinaties.

Wisselingen in achteruitgang

De geestelijke achteruitgang van iemand met Lewy body dementie kan van dag tot dag erg wisselen. Veel mensen met Lewy body dementie zijn regelmatig verward. Ook kunnen ze andere verschijnselen hebben, zoals depressiviteit of wanen. Ook de verschijnselen van parkinson kunnen erg wisselen.

Lees meer over de ziekte van Parkinson.

Oorzaak Lewy body dementie

Bij iemand met Lewy body dementie bevinden zich zogenaamde Lewy bodies in de zenuwcellen van de hersenen. Dit zijn speciale eiwitafzettingen. Onderzoekers denken dat deze Lewy bodies ontstaan als een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld omdat er een giftige stof aanwezig is. Bij Lewy body dementie zitten de afwijkingen voornamelijk in de hersenschors. Lewy body dementie is in het overgrote deel van de gevallen niet erfelijk.

Ook bij de ziekte van Parkinson zijn Lewy bodies aanwezig. Bij parkinson zitten deze vooral in de substantia nigra, een gebied in de middenhersenen waar bewegingen worden geregeld.

Het verschil tussen Lewy body dementie en parkinson dementie

Wanneer iemand dementieverschijnselen krijgt voor of binnen één jaar nadat hij parkinson kreeg, dan heet het Lewy body dementie. Krijgt iemand pas later in het verloop van de ziekte van Parkinson symptomen van dementie? Dan spreekt men van parkinson dementie.

Dementie op jonge leeftijd

Ook op jongere leeftijd kunnen mensen Lewy Body dementie krijgen. Wanneer iemand dementie krijgt voor het 65e jaar noemen we dit dementie op jonge leeftijd. Deze mensen zijn vaak nog werkzaam en hebben soms nog thuiswonende kinderen. Het stellen van een diagnose kan op deze jongere leeftijd erg lang duren. Lees meer over dementie op jonge leeftijd.

Behandeling Lewy body dementie

Lewy body dementie lijkt veel op alzheimer en parkinson. Hierdoor wordt in het begin vaak een verkeerde diagnose gesteld. De medicijnen die mensen met parkinson meestal krijgen, hebben nauwelijks effect bij mensen met Lewy body dementie. Het is daarom belangrijk dat de diagnose Lewy body dementie zo vroeg mogelijk wordt gesteld.

Onderzoek

Alzheimer Nederland stimuleert en financiert verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek naar Lewy body dementie.

Lees meer over het onderzoek naar dementie

> Gezocht: families met Lewy Body dementie voor onderzoek betere diagnose
 

Stop dementie

Onze wens is een toekomst zonder dementie. Omdat het moet en het kán. Helpt u mee? 

Ja, ik help mee

 

Bestel de brochure "Dementie, en nu?"

Wilt u meer lezen over dementie, de vormen van dementie, het ziekteverloop en hoe u ermee om kunt gaan? Bestel dan onze gratis brochure "Dementie, en nu?".

Per e-mail ontvangen

'Jan Hartman is een andere dan Jan Lewy Body.'

Lees het verhaal van Ilske.

Stop dementie!

Onze wens is een toekomst zonder dementie. Omdat het moet en het kán. Helpt u mee?

Ja, ik help mee