Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Eerste verschijnselen Lewy body dementie

In eerste instantie is het moeilijk om Lewy body dementie te herkennen. Mensen met Lewy body dementie hebben uiteenlopende geestelijke en lichamelijke klachten. Vaak zijn de klachten onduidelijk en kan het van uur tot uur en van dag tot dag verschillen hoe iemand zich voelt en gedraagt.

Als eerste vallen kleine veranderingen in het doen en laten op. Vaak is het geheugen nog relatief intact, maar zijn er stoornissen in de aandacht (concentratie) en uitvoerende functies. Dit zorgt ervoor dat mensen met deze ziekte minder snel reageren, vaak afdwalen en moeite hebben met plannen en initiatief nemen. Tussendoor zijn er heldere periodes, waarin men beseft dat er iets aan de hand is. Hierdoor kunnen mensen met Lewy body dementie gefrustreerd en gestrest raken.

Verloop Lewy body dementie

In de loop van de tijd worden de fysieke klachten erger. Mensen met Lewy body dementie krijgen last van loopstoornissen, verkrampingen en stijfheid (vergelijkbaar met Parkinson).

Het ruimtelijk inzicht neemt af, wat bijvoorbeeld leidt tot verminderd richtingsgevoel en het niet goed kunnen inschatten van afstanden. Veel mensen met Lewy body dementie krijgen last van zeer levendige dromen, hallucinaties en wanen. Deze kunnen heel beangstigend zijn.

Ook de gedragsveranderingen worden duidelijker. Bij sommige mensen verandert de persoonlijkheid totaal. Soms worden juist bepaalde karaktertrekken uitvergroot. Voor de meeste mensen geldt dat ze hun emoties minder goed kunnen beheersen. Ze kunnen boos en rusteloos worden en onverwacht gaan schreeuwen.

Laatste fase Lewy body dementie

In het laatste stadium trekken mensen met Lewy body dementie zich steeds meer terug. Ze verliezen geleidelijk de oriëntatie op de wereld om zich heen.

Levensverwachting Lewy body dementie

De meeste mensen met Lewy body overlijden vijf tot twaalf jaar na de diagnose.

Voorkant brochure 'Leven met dementie'

Brochure 'Leven met dementie'

Als de diagnose is gesteld en je weet dat jij (of je naaste) dementie hebt, betekent dat meestal het einde van een lange periode van onzekerheid. Maar het is ook een klap: dementie is een ingrijpende ziekte en heeft een grote impact op je leven. Als je zelf dementie hebt, maar ook als je naaste dementie heeft. Je zult met de ziekte moeten leren leven. En hoewel dat zwaar is, kun je er wel mee leren leven. Met deze brochure helpen we je daarbij op weg.