Verloop Lewy Body dementie

Het verloop van Lewy body dementie is minder duidelijk te schetsen. De ziekte is nog niet zo lang bekend, en de ziekteverschijnselen lijken gedeeltelijk op die van alzheimer en de ziekte van Parkinson. De achteruitgang bij Lewy body dementie gaat meestal sneller dan bij alzheimer.

Eerste verschijnselen Lewy body dementie

In eerste instantie is het moeilijk om Lewy body dementie te herkennen. Mensen met Lewy body dementie hebben uiteenlopende geestelijke en lichamelijke klachten. Vaak zijn de klachten onduidelijk en kan het van uur tot uur en van dag tot dag verschillen hoe iemand zich voelt en gedraagt.

Als eerste vallen kleine veranderingen in het doen en laten op. Vaak is het geheugen nog relatief intact, maar zijn er stoornissen in de aandacht (concentratie) en uitvoerende functies. Dit zorgt ervoor dat mensen met deze ziekte minder snel reageren, vaak afdwalen en moeite hebben met plannen en initiatief nemen. Tussendoor zijn er heldere periodes, waarin men beseft dat er iets aan de hand is. Hierdoor kunnen mensen met Lewy body dementie gefrustreerd en gestrest raken.

Verloop Lewy body dementie

In de loop van de tijd worden de fysieke klachten erger. Mensen met Lewy body dementie krijgen last van loopstoornissen, verkrampingen en stijfheid (vergelijkbaar met Parkinson).

Het ruimtelijk inzicht neemt af, wat bijvoorbeeld leidt tot verminderd richtingsgevoel en het niet goed kunnen inschatten van afstanden. Veel mensen met Lewy body dementie krijgen last van zeer levendige dromen, hallucinaties en wanen. Deze kunnen heel beangstigend zijn.

Ook de gedragsveranderingen worden duidelijker. Bij sommige mensen verandert de persoonlijkheid totaal. Soms worden juist bepaalde karaktertrekken uitvergroot. Voor de meeste mensen geldt dat ze hun emoties minder goed kunnen beheersen. Ze kunnen boos en rusteloos worden en onverwacht gaan schreeuwen.

Laatste fase Lewy body dementie

In het laatste stadium trekken mensen met Lewy body dementie zich steeds meer terug. Ze verliezen geleidelijk de oriëntatie op de wereld om zich heen.

Levensverwachting Lewy body dementie

De meeste mensen met Lewy body overlijden vijf tot twaalf jaar na de diagnose.

> Lees meer over de levensverwachting dementie

 

Op dementie.nl

Ria blogt over Lewy body dementie

Ria zorgt thuis voor haar man met Lewy body dementie. Haar blogs zijn inspirerende verhalen over het dagelijks leven met deze ziekte van haar man.

> Lees de blogs van Ria

 

Omgaan met hallucinaties en wanen

Mensen met Lewy body dementie kunnen last krijgen van hallucinaties en wanen. Ontdek wat u dan het beste kunt doen.

> Zo kunt u omgaan met hallucinaties en wanen

 

In beweging blijven met dementie

Bewegen vergroot de kwaliteit van leven en kan het ziekteproces iets afremmen. Het heeft o.a. positieve invloed op slaap, eetlust en stemming.

> (samen) blijven bewegen bij dementie