Lewy body dementie (LBD)

Lewy body dementie (LBD) is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Ook heeft iemand met Lewy body dementie vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Denk aan tremoren (beven van lichaamsdelen zoals handen), stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen.

Symptomen Lewy body

Iemand met Lewy body dementie (LBD) heeft in het begin geen geheugenproblemen of moeite met het uitvoeren van handelingen.

Wat zijn de symptomen van Lewy body dementie?

  • Aandachtsstoornissen.
  • Visuele hallucinaties. Iemand ziet dingen die er niet zijn. Dit maakt het moeilijker om deze vorm van dementie te herkennen.
  • Een extra probleem is dat mensen met Lewy body dementie vaak erg gevoelig zijn voor de bijwerkingen van de medicijnen tegen hallucinaties.

Doe de geheugentest

✔Al meer dan 350.000 keer ingevuld

Start de geheugentest

Hoe verloopt Lewy body dementie?

De geestelijke achteruitgang van iemand met Lewy body dementie kan van dag tot dag erg wisselen. Veel mensen met Lewy body dementie zijn regelmatig verward. Ook kunnen ze andere verschijnselen hebben, zoals depressiviteit of wanen. 

> Verloop Lewy body dementie

Oorzaak Lewy body dementie

Bij iemand met Lewy body dementie bevinden zich zogenaamde Lewy bodies in de zenuwcellen van de hersenen. Dit zijn speciale eiwitafzettingen. Onderzoekers denken dat deze Lewy bodies ontstaan als een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld omdat er een giftige stof aanwezig is. Bij Lewy body dementie zitten de afwijkingen voornamelijk in de hersenschors. Lewy body dementie is in het overgrote deel van de gevallen niet erfelijk.

Onderzoek naar lewy body

Alzheimer Nederland stimuleert en financiert verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek naar Lewy body dementie.

Onderzoek: Gen veroorzaakt Lewy body dementie en parkinson
Lees meer over het onderzoek naar dementie

Levensverwachting Lewy body dementie

De achteruitgang bij Lewy body dementie verloopt meestal sneller dan die bij de ziekte van Alzheimer. Iemand met lewy body dementie kan binnen een jaar veranderen van een betrekkelijk gezond iemand, die af en toe eens valt en wat traag is, in iemand die in een rolstoel zit en ernstige dementie heeft. De meeste mensen met Lewy body overlijden vijf tot twaalf jaar nadat de diagnose is gesteld.

Plek in de hersenen lewy body dementie

De hersenstam is vaak het eerste hersengebied dat beschadigt raakt bij lewy body dementie. Daardoor ontstaat de traagheid Later verspreiden de lewy bodies zich steeds verder door het brein. Zo veroorzaken ze steeds meer problemen en ontstaat er dementie.

>Lees meer over de plek in de hersenen van dementie.

Uitleg over Lewy body dementie

Meer lezen

Verschil Lewy body en parkinson dementie

Wanneer iemand dementieverschijnselen krijgt voor of binnen één jaar nadat hij parkinson kreeg, dan heet het Lewy body dementie. Krijgt iemand pas later in het verloop van de ziekte van Parkinson symptomen van dementie? Dan spreekt men van parkinson dementie.

Meer over de ziekte van Parkinson

Behandeling Lewy body dementie

Lewy body dementie lijkt veel op alzheimer en parkinson. Hierdoor wordt in het begin vaak een verkeerde diagnose gesteld. De medicijnen die mensen met parkinson meestal krijgen, hebben nauwelijks effect bij mensen met Lewy body dementie. Het is daarom belangrijk dat de diagnose Lewy body dementie zo vroeg mogelijk wordt gesteld.

Lewy body dementie op jonge leeftijd

Ook op jongere leeftijd kunnen mensen Lewy Body dementie krijgen. Wanneer iemand dementie krijgt voor het 65e jaar noemen we dit dementie op jonge leeftijd. Deze mensen zijn vaak nog werkzaam en hebben soms nog thuiswonende kinderen. Lees meer over dementie op jonge leeftijd.

Ervaringsverhalen

De man van Ria heeft Lewy body dementie en is ervan overtuigd dat er een chocoladestroom door het bed vloeit.

> Lees het verhaal van Ria

Andere vormen van dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes. Bekijk hier andere vormen van dementie:

Gratis brochures aanvragen

Brochure:
Is het dementie?

✔ Gratis in je mailbox

Brochure aanvragen

Brochure: Diagnose
dementie, en nu?

✔ Gratis in je mailbox

Brochure aanvragen

Een toekomst zonder dementie

1 op de 5 mensen krijgt dementie. Alleen door méér onderzoek kunnen we dementie stoppen.
Help mee voor een toekomst zonder dementie en ontvang als dank het Vergeet-mij-niet-speldje. ♥

Help mee en doneer

Voor een beter leven met en een toekomst zonder dementie.
Maandelijks
Jaarlijks
Kies ander bedrag >Doneren

Lewy body dementie samengevat

Lewy body dementie infographic