Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Symptomen PCA

Posterieure corticale atrofie tast het hersengebied aan waar de visuele waarnemingen worden aangestuurd. Iemand met PCA heeft daardoor moeite met het zien. Dit wordt in verschillende situaties duidelijk:

 • Hij herkent voorwerpen en letters niet of kan ze niet van elkaar onderscheiden;
 • Hij schat diepte en afstanden verkeerd in;
 • Hij ziet kleuren anders dan ze zijn;
 • Hij ziet voorwerpen niet die binnen het blikveld liggen;
 • Hij kan de ondertiteling op tv niet lezen terwijl hij geen bril nodig heeft;
 • Hij heeft visuele hallucinaties.

Behalve problemen met het zicht, kan iemand met PCA ook symptomen hebben die op alzheimer lijken:

 • Problemen met rekenen en schrijven;
 • Moeite om eenvoudige handelingen in de juiste volgorde uit te voeren (apraxie);
 • Taalproblemen;
 • Angsten;
 • Somberheid en depressies.

Oorzaak

Bij posterieure corticale atrofie sterven hersencellen in onder andere de pariëtale kwab af. Dit hersengebied speelt een belangrijke rol bij het verwerken van ruimtelijke informatie. Hierdoor krijgt iemand met PCA moeite met het zien en interpreteren van visuele prikkels. De hersenschade breidt zich steeds verder uit naar andere hersengebieden, onder andere waar het geheugen zit. Daardoor nemen geheugenproblemen steeds meer toe.

Verloop

Meestal ontstaan de eerste symptomen als iemand tussen de 50 en 60 jaar is. Daarna duurt het gemiddeld nog 4 jaar voordat de diagnose wordt gesteld. Dit komt omdat er vaak aan een oogafwijking wordt gedacht. Iemand komt dan eerst bij een oogarts terecht. 90% van de mensen met PCA krijgt uiteindelijk de ziekte van Alzheimer.

Behandeling

PCA is op dit moment nog niet te genezen. Er is geen bewijs dat het zinvol is om PCA met medicijnen te behandelen. Ook is er nog niet veel bekend over de levensverwachting van mensen met PCA. Specialisten gaan er nu van uit dat mensen nog zes tot twaalf jaar leven na de diagnose. Uit onderzoek blijkt dat de levensverwachting bij alzheimer gemiddeld acht tot tien jaar is.