Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is een van de meest voorkomende soorten dementie. Problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken deze ziekte. Ongeveer zestien procent van de mensen met dementie heeft stoornissen in de hersendoorbloeding.

Hart- en vaatziekten

Veel mensen met vasculaire dementie hebben hart- en vaatziekten (gehad). Bijvoorbeeld langdurig een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, suikerziekte en TIA's (kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen). Ook is het mogelijk dat iemand een of meerdere beroertes heeft gehad voordat de dementie begon.

Symptomen

Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt. Eigenlijk bestaan er dus verschillende soorten vasculaire dementie. Wat opvalt bij mensen met vasculaire dementie is dat ze langzamer gaan denken, spreken en handelen. Ze kunnen zich moeilijker concentreren. Naast de geestelijke achteruitgang kan iemand ook lichamelijke verschijnselen hebben. Er kan bijvoorbeeld verlamming, spierverstijving of gevoelsverlies ontstaan.

'Ik haal kracht uit het mooie leven wat we gehad hebben'

Hanneke's man heeft vasculaire dementie. Lees haar verhaal.

Depressie

Mensen met een beginnende vasculaire dementie hebben niet altijd geheugenproblemen of persoonlijkheidsveranderingen. Hierdoor weten ze nog goed dat ze ziek zijn. Dit leidt vaak tot een depressie. Hierdoor voelen mensen zich verdrietig, somber en minder energiek. Een depressie moet behandeld worden. Een goede behandeling kan soms ook het cognitief functioneren verbeteren.

Verloop

Vasculaire dementie kan zich geleidelijk of juist plotseling ontwikkelen. In tegenstelling tot de geleidelijke achteruitgang bij alzheimer is het verloop bij vasculaire dementie meer trapsgewijs. Iemand blijft een periode stabiel en gaat dan ineens weer achteruit. Ook kunnen de symptomen toenemen of afnemen van dag tot dag.

Lees hoe u kunt omgaan met dementie

Behandeling

Op dit moment kan vasculaire dementie nog niet worden behandeld. Soms is het mogelijk om bijkomende verschijnselen te behandelen, zoals een depressie of angstige gevoelens en hallucinaties. Daarnaast wordt de onderliggende hart- of vaatziekte behandeld om verdere schade zo veel mogelijk te beperken.

Dementie op jonge leeftijd

Ook op jongere leeftijd kunnen mensen vasculaire dementie krijgen. Wanneer iemand dementie krijgt voor het 65e jaar noemen we dit dementie op jonge leeftijd. Deze mensen zijn vaak nog werkzaam en hebben soms nog thuiswonende kinderen. Het stellen van een diagnose kan op deze jongere leeftijd erg lang duren. Lees meer over dementie op jonge leeftijd.


Bestel de brochure "Dementie, en nu?"

Wilt u meer lezen over dementie, de vormen van dementie, het ziekteverloop en hoe u ermee om kunt gaan? Bestel dan onze gratis brochure "Dementie, en nu?".

Per e-mail ontvangen