Vasculaire dementie

Vasculaire dementie is een van de meest voorkomende soorten dementie. Problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken deze ziekte. Bij één op de zes mensen met dementie is vaatschade de hoofdoorzaak. Dan spreken we van vasculaire dementie. Nog veel vaker komt vaatschade in de hersenen naast andere oorzaken van dementie voor.

Symptomen vasculaire dementie

Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt. Er zijn dus veel verschillen tussen mensen met deze ziekte. Wat vaak vooral opvalt is dat men langzamer gaat denken, spreken en handelen. Men kan zich moeilijker concentreren en moeilijker meerdere dingen tegelijk doen. Naast de geestelijke achteruitgang kan iemand ook lichamelijke verschijnselen hebben, zoals wankeler of langzamer lopen. Ook kan bijvoorbeeld verlamming, of gevoelsverlies ontstaan.

Verloop ziekte

Vasculaire dementie kan zich geleidelijk of juist plotseling ontwikkelen. Personen met vasculaire dementie kunnen plotseling achteruitgaan door een beroerte of een reeks kleine beroertes (TIA’s). Zolang er zich geen nieuwe beroertes voordoen, kan iemand daarna weer een tijd stabiel blijven. Iemand met vasculaire dementie zal langzaam meer moeite krijgen om informatie uit het geheugen op te roepen. 

Het verloop van vasculaire dementie

Doe de geheugentest

Leeftijdscategorie

Oorzaken vasculaire dementie

Veel mensen met vasculaire dementie hebben hart- en vaatziekten (gehad). Bijvoorbeeld langdurig een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, suikerziekte of TIA's (kortdurende afsluiting van een bloedvat in de hersenen). Ook is het mogelijk dat iemand een of meerdere beroertes heeft gehad voordat de dementie begon. Het komt echter ook veel voor dat vaatschade een oorzaak is van dementie zonder dat iemand ooit een beroerte heeft bemerkt.

Onderzoek

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken en behandelingen van (beginnende) cognitieve klachten waarbij vaatschade in de hersenen een rol speelt. Het doen van onderzoek is essentieel voor vooruitgang en innovatieve ontwikkelingen binnen de wetenschap én maatschappij.

Stand van zaken onderzoek

Behandeling en medicatie

Op dit moment kan vasculaire dementie helaas nog niet worden genezen. Wel kunnen risicofactoren voor onderliggende hart- of vaatziekten – zoals hoge bloeddruk - worden behandeld om verdere schade zo veel mogelijk te beperken. Ook worden soms bloedverdunners gegeven, afhankelijk van het soort schade.  Bij andere patiënten lijkt het juist beter bepaalde medicijnen te stoppen omdat ze complicaties kunnen geven.

Voor cognitieve problemen bij vasculaire dementie kan een revalidatiebehandeling uitkomst bieden. De therapie bij cognitieve problemen wordt meestal gegeven door een ergotherapeut, cognitief therapeut of psycholoog. Therapie bestaat bijvoorbeeld uit het aanleren van manieren hoe om te gaan met concentratieproblemen. Of het aanpakken van problemen als moeite met planmatig werken en met het houden van overzicht.

Verder lezen?

Depressie en dementie

Mensen met een beginnende vasculaire dementie weten vaak goed dat ze ziek zijn. Dat is een verschil met de ziekte van Alzheimer, waar patiënten meestal zelf weinig klachten hebben, terwijl de naasten zich juist veel zorgen maken. Door het besef dat het niet goed met hen gaat voelen mensen zich soms verdrietig, somber en minder energiek. Maar de vaatschade zelf kan mensen ook minder energiek maken. Het is bij dit soort klachten belangrijk om te kijken of er sprake is van een depressie. Een depressie kan behandeld worden. Een goede behandeling van de depressie kan soms ook het cognitief functioneren verbeteren.

Vaatschade en Alzheimer

Vaatschade bij mensen die ook alzheimer hebben komt heel veel voor, zeker bij mensen boven de 65. De vraag is dan of behandeling van de vaatschade achteruitgang kan voorkomen. Dat hangt af van de soort schade. In het algemeen kan gesteld worden dat bij mensen die de diagnose Alzheimer krijgen het niet zinvol is om ook de vaatschade te behandelen. Sommige vormen van vaatschade vragen wel om specifieke behandeling. Uw arts kan u daar over informeren. Daarnaast geldt ook voor mensen  met de diagnose Alzheimer dat behandeling van hoge bloeddruk, niet roken, gezond eten en bewegen goed is voor hart en bloedvaten. 

Vasculaire dementie op jonge leeftijd

Ook op jongere leeftijd (voor het 65e jaar) kunnen mensen vasculaire dementie krijgen. Meestal hebben mensen dan ook duidelijke beroertes doorgemaakt. 

Lees meer over dementie op jonge leeftijd

Gratis brochures aanvragen

Brochure:
Diagnose dementie, en nu?

Gratis in je mailbox

Set brochures:
Omgaan met dementie

Gratis in je mailbox

Steun Alzheimer Nederland

Dementie raakt ons allemaal. Help je mee?
Steun op een manier die bij jou past.