Verloop vasculaire dementie

Het verloop van vasculaire dementie is grillig en onvoorspelbaar. De ziekte begint vaak plotseling. Iemand met vasculaire dementie kan geleidelijk achteruitgaan, maar het kan ook plotseling slechter gaan. In deze stapsgewijze ontwikkeling kunnen er stabiele periodes zijn met weinig achteruitgang of zelfs een beetje vooruitgang.

Eerste fase vasculaire dementie

Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door problemen in de doorbloeding van de hersenen. Welke verschijnselen als eerste ontstaan, hangt af van waar en hoe ernstig de bloedvaten in de hersenen zijn getroffen.

In het begin kan iemand met vasculaire dementie nog weinig of geen last hebben van geheugenproblemen of veranderingen in de persoonlijkheid. Mensen kunnen wel:

  • dingen langzamer gaan doen of zeggen;

  • moeite hebben om op woorden te komen;

  • moeite hebben om van het ene onderwerp over te schakelen op het andere;

  • onhandiger worden;

  • moeite hebben om een planning te maken of het overzicht te houden.

Grillig verloop

Personen met vasculaire dementie kunnen plotseling achteruitgaan door een beroerte of een reeks kleine beroertes (TIA’s). Zolang er zich geen nieuwe beroertes voordoen, kan iemand daarna weer een tijd stabiel blijven. Soms kan het geheugen zelfs iets verbeteren als de lichamelijke conditie verbetert. Bijvoorbeeld door de behandeling van een te hoge bloeddruk.

Iemand met vasculaire dementie zal langzaam meer moeite krijgen om informatie uit het geheugen op te roepen. Het kost bijvoorbeeld moeite om de namen van de kinderen op te roepen. Maar met wat hulp komt men er vaak snel weer op.

Late fase

Iemand met vasculaire dementie blijft tot in een laat stadium zichzelf: er zijn geen veranderingen in de persoonlijkheid of emotionele reacties. Hierdoor kunnen mensen met vasculaire dementie zich wel meer bewust zijn van de ziekte. Dit kan leiden tot depressies. Op het laatst zullen geheugenproblemen ervoor zorgen dat iemand steeds minder besef heeft van de ziekte. Uiteindelijk moet iemand met vasculaire dementie waarschijnlijk worden opgenomen in een verpleeghuis.

Levensverwachting vasculaire dementie

De levensverwachting bij vasculaire dementie loopt sterk uiteen. Gemiddeld leven mensen nog vijf jaar na de diagnose, maar het komt ook voor dat mensen meer dan 15 jaar met de ziekte leven. De levensverwachting is afhankelijk van leeftijd, ernst van de ziekte en de aanwezigheid van andere ziektes. Een fatale beroerte of hartinfarct is meestal de reden van overlijden bij vasculaire dementie.

 

Op dementie.nl

Communiceren in het beginstadium

Wanneer iemand dementie heeft, wordt communiceren lastiger. De persoon met dementie heeft bijvoorbeeld moeite om informatie te verwerken en kan problemen krijgen met taal en spraak.

> Bekijk de tips voor betere communicatie

Behandeling dementie

Dementie is nog niet te genezen. In sommige gevallen is het wel mogelijk om de verschijnselen en de achteruitgang te remmen of te behandelen. Welke behandeling het beste is, verschilt per persoon en per vorm.

> Lees meer over de behandelingen

Casemanager dementie

De casemanager dementie begeleidt mensen met dementie én hun naasten. Hij is de contactpersoon die helpt bij het regelen van de juiste zorg. Zodra u te maken krijgt met dementie, heeft u recht op een casemanager. 

> Lees meer over de casemanager dementie

Ontvang mails over omgaan met dementie

Elke fase van dementie zorgt voor nieuwe vragen. Daarom ontwikkelen we e-mailreeksen over de verschillende fases van dementie. De eerste twee reeksen 'Na de diagnose' en 'Thuiswonen met dementie' staan nu online. Meld je hieronder aan voor het thema dat past bij jouw situatie. Je ontvangt dan zes maanden lang elke vier weken een e-mail met tips, advies en verhalen. 

> Meld je aan voor de mailreeks(en)