Symptomen alzheimer

Iemand met alzheimer krijgt moeite met dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen. Vaak is er al enige tijd sprake van geheugenstoornissen. Daarnaast kan het karakter en gedrag veranderen en kunnen er problemen optreden met taal.

Lees meer over de symptomen van alzheimer 

Verloop van de ziekte

In het begin van de ziekte van Alzheimer zijn de verschijnselen vaak niet duidelijk aanwezig. De verschijnselen worden duidelijker naarmate de dementie erger wordt. Sommige mensen met alzheimer gaan snel achteruit. Anderen hebben nog lang een redelijk gewoon leven. 

Lees meer over het verloop van alzheimer 

Oorzaken alzheimer

Bij de ziekte van Alzheimer gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. Dit komt doordat bepaalde eiwitten zich ophopen in de zenuwcellen. Ook kunnen bepaalde vezels zich in de cellen ophopen. Deze ophopingen verstoren de onderlinge communicatie. 

Lees meer over de oorzaken van alzheimer 

Onderzoek naar alzheimer

Er is veel onderzoek nodig naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Dit geeft ons steeds betere inzichten in de oorzaken van dementie, preventie, behandeling en ondersteuning. Alzheimer Nederland stimuleert en financiert onderzoek op verschillende manieren.

Lees meer over de stand van zaken >

Meer lezen

Brochure 'Diagnose dementie en nu?'

Wilt u meer lezen over dementie, de vormen van dementie, het ziekteverloop en hoe u ermee om kunt gaan? Bestel dan onze gratis brochure 'Diagnose dementie, en nu?'.

Bestel de brochure per e-mail >

Alzheimer op jonge leeftijd

Ook op jongere leeftijd kunnen mensen alzheimer krijgen. Wanneer iemand dementie krijgt voor het 65e jaar noemen we dit dementie op jonge leeftijd. Deze mensen zijn vaak nog werkzaam en hebben soms nog thuiswonende kinderen. Het stellen van een diagnose kan op deze jongere leeftijd erg lang duren. Lees meer over dementie op jonge leeftijd.

Andere vormen van dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes. Bekijk hier andere vormen van dementie:

Geheugentest

Maakt u zich zorgen over uw geheugen? Of merkt u dat iemand anders geheugenproblemen heeft? Dan is het tijd om in actie te komen. De geheugentest geeft u inzicht in de ernst van de vergeetachtigheid. U beoordeelt uw eigen geheugen of dat van iemand anders aan de hand van herkenbare situaties. Aan het einde van de test krijgt u een uitslag die aangeeft of het geheugen achteruit gaat.

Doe de geheugentest

Stand van zaken onderzoek dementie