Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70% van de mensen met dementie heeft alzheimer. Iemand met alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden. Onderzoekers denken dat eiwitophopingen in de hersencellen de ziekte van Alzheimer veroorzaken.

Symptomen

Iemand met alzheimer krijgt moeite met alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen. Daarnaast kan hij niet meer goed:

  • nieuwe informatie onthouden. Uiteindelijk verdwijnt ook informatie die al langere tijd in het geheugen zat.
  • onthouden waar hij is, of welke dag, welke maand of welk jaar het is.
  • taal gebruiken en begrijpen. Dit heet afasie.
  • voorwerpen en geluiden herkennen en weten waar ze voor zijn. Dit heet agnosie.
  • handelingen uitvoeren of in de juiste volgorde uitvoeren. Dit heet apraxie.
  • nadenken over situaties en deze beoordelen.

Iemand met de ziekte van Alzheimer kan zich ook anders gaan gedragen. Zijn karakter verandert. Hij wordt bijvoorbeeld onrustig, achterdochtig of agressief. Of hij wordt juist lusteloos. Zijn stemming kan snel omslaan.

Oorzaken alzheimer

Bij de ziekte van Alzheimer gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. Dit komt doordat bepaalde eiwitten, zogenaamde beta-amyloïd eiwitten, zich ophopen in de zenuwcellen en zogenaamde plaques vormen. Ook kunnen bepaalde vezels zich in de cellen ophopen tot zogenaamde neurofibrillaire tangles. Deze ophopingen van eiwitten en vezels maken de cellen kapot en verstoren de onderlinge communicatie. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren en sterven zenuwcellen af.

Lees meer over de oorzaken van alzheimer

Verloop van de ziekte van Alzheimer

In het begin van de ziekte zijn de verschijnselen vaak niet duidelijk aanwezig. De verschijnselen worden duidelijker naarmate de dementie erger wordt. Sommige mensen met alzheimer gaan snel achteruit. Anderen hebben nog lang een redelijk gewoon leven. Door de ziekte wordt iemand steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Het wordt steeds moeilijker om te functioneren in het dagelijks leven. Uiteindelijk raakt iemand met alzheimer erg verzwakt. Hij overlijdt dan door algemene verzwakking, door evenwichtsproblemen waardoor hij ernstig ten val komt, of door luchtwegontstekingen die het gevolg zijn van slikproblemen.

Lees meer over de fases van alzheimer

Onderzoek

Alzheimer Nederland stimuleert en financiert verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

Lees meer over het onderzoek naar dementie
 

Bestel de brochure "Dementie, en nu?"

Wilt u meer lezen over dementie, de vormen van dementie, het ziekteverloop en hoe u ermee om kunt gaan? Bestel dan onze gratis brochure "Dementie, en nu?".

Per post ontvangen Per e-mail ontvangen

'Mijn naam zegt ze nooit meer. Maar ik denk wel dat ze mijn stem herkent.'

Huib's vrouw heeft alzheimer. Lees zijn verhaal.