Vroege fase alzheimer

In de vroege fase van de ziekte van Alzheimer ziet men heel kleine veranderingen in het gedrag of de capaciteiten van de persoon. Vaak valt het als eerste op dat de persoon recente gebeurtenissen vergeet. Iemand in de vroege fase van alzheimer kan:

 • recente gesprekken of gebeurtenissen vergeten;
 • zich herhalen;
 • nieuwe ideeën trager begrijpen;
 • de draad van een verhaal verliezen;
 • verward zijn;
 • minder vloeiend spreken;
 • het moeilijk vinden om beslissingen te nemen;
 • zijn interesse in andere mensen en activiteiten verliezen.

Middenfase alzheimer

In de middenfase worden de veranderingen duidelijker. De persoon heeft bijvoorbeeld meer hulp nodig bij dagelijkse bezigheden zoals eten, wassen en aankleden. Ook zal hij steeds meer vergeten, dingen gaan herhalen en moeite krijgen om mensen te herkennen. Iemand in de middenfase van de ziekte van Alzheimer kan:

 • sneller overstuur, boos, agressief of achterdochtig worden;
 • verward zijn over waar ze zijn;
 • weglopen of de weg kwijtraken;
 • verward zijn over de tijd;
 • 's nachts opstaan omdat hun slaap/waakritme verstoord raakt;
 • zichzelf of anderen in gevaar brengen door hun vergeetachtigheid - bijvoorbeeld door het niet uitzetten van het gas van het fornuis;
 • zich op een ongewone manier gedragen, zoals naar buiten gaan in hun nachtkleding;
 • problemen hebben met de waarneming, en in sommige gevallen hallucinaties hebben.

Laatste fase alzheimer

In dit stadium heeft de persoon nog meer hulp nodig. Geleidelijk wordt hij volledig afhankelijk van anderen. Het geheugenverlies is groot: de persoon kan bekende voorwerpen, mensen of plekken niet meer herkennen. Iemand in de laatste fase van de ziekte van Alzheimer kan:

 • moeite hebben met kauwen en met slikken;
 • veel afvallen, ondanks te veel eten;
 • incontinent raken, eerst voor urine en later ook voor ontlasting;
 • geleidelijk de spraak verliezen, hoewel hij soms een paar woorden blijft herhalen of van tijd tot tijd schreeuwt;
 • onrustig worden en op zoek zijn naar iets of iemand;
 • verdrietig of agressief zijn, vooral als ze zich bedreigd voelen;
 • tijdens persoonlijke verzorging boos worden, meestal omdat hij niet begrijpt wat er van hem wordt gevraagd.

Levensverwachting alzheimer

De levensverwachting bij alzheimer kan uiteenlopen van 3 tot 20 jaar. De gemiddelde levensverwachting voor iemand met de ziekte van Alzheimer is 6,5 jaar.

 

Omgaan met dementie

Elke fase van dementie zorgt voor nieuwe vragen. Daarom ontwikkelen we drie e-mailreeksen over de verschillende fases van dementie: 'Na de diagnose', 'Thuiswonen met dementie' en 'Als zelfstandig thuiswonen niet meer gaat'. Meld je aan en ontvang zes maanden lang elke vier weken een e-mail met tips, advies en verhalen. Heb je op dit moment veel vragen? Op dementie.nl/watnu vind je naast de mailreeksen ook antwoorden op vele vragen in de fase na een diagnose dementie. 

Alle antwoorden bij de diagnose dementie

Of meld je aan voor onze mailreeks(en)

Veelgestelde vragen

Kan dementie heel snel gaan?

Het verloop van dementie kan erg verschillen per persoon. Iemand kan erg snel achteruitgaan, maar een ander kan een aantal jaren stabiel blijven. Dit hangt onder andere af van leeftijd, andere ziekten en cognitie.

Wat is fase 1 dementie?

In de vroege fase van de ziekte ziet men heel kleine veranderingen in het gedrag of de capaciteiten van de persoon. Vaak valt het als eerste op dat de persoon recente gebeurtenissen vergeet.

Wat zijn de 4 fases van dementie?

Dementie is een progressieve ziekte. De ziekte neemt steeds verder toe en beschadigt steeds meer hersencellen. In het begin ziet men heel kleine veranderingen in het gedrag of de capaciteiten van de persoon. Later worden de veranderingen duidelijker. De persoon heeft bijvoorbeeld meer hulp nodig bij dagelijkse bezigheden zoals eten, wassen en aankleden. Ook zal hij steeds meer vergeten, dingen gaan herhalen en moeite krijgen om mensen te herkennen. In de laatste fase is het heugenverlies groot: de persoon kan bekende voorwerpen, mensen of plekken niet meer herkennen.

Hoe lang duurt vroege fase alzheimer?

Hoe lang de eerste fase van dementie duurt verschilt per persoon. Bij sommige duurt deze fase maar kort, maar bij de ander kan deze fase jaren duren. Dit hangt onder andere af van leeftijd, andere ziekten en cognitie.

Hoe lang duurt de laatste fase van dementie?

Hoe lang de laatste fase van dementie duurt verschilt per persoon. Dit hangt onder andere af van leeftijd, andere ziekten en cognitie.

Wat is de laatste fase van de ziekte van Alzheimer?

In dit stadium heeft de persoon nog meer hulp nodig. Geleidelijk wordt hij volledig afhankelijk van anderen. Het geheugenverlies is groot: de persoon kan bekende voorwerpen, mensen of plekken niet meer herkennen.

Wat is de laatste fase van dementie?

In de laatste van dementie heeft iemand veel hulp nodig. Geleidelijk wordt hij volledig afhankelijk van anderen. Het geheugenverlies is groot: de persoon kan bekende voorwerpen, mensen of plekken niet meer herkennen.