Fases van alzheimer

Alzheimer is een progressieve ziekte. De ziekte neemt steeds verder toe en beschadigt steeds meer hersencellen. Iemand met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie kan dingen steeds minder goed onthouden en begrijpen. Hij krijgt ook meer moeite met communiceren en redeneren. Hoe de ziekte zich precies ontwikkelt verschilt per persoon. Ook hoe iemand de ziekte ervaart is heel persoonlijk. We geven hier een globaal overzicht van de kenmerken van de vroege, midden en late alzheimerfases.

Vroege fase alzheimer

In de vroege fase van de ziekte van Alzheimer ziet men heel kleine veranderingen in het gedrag of de capaciteiten van de persoon. Vaak valt het als eerste op dat de persoon recente gebeurtenissen vergeet. Iemand in de vroege fase van alzheimer kan:

 • recente gesprekken of gebeurtenissen vergeten;
 • zich herhalen;
 • nieuwe ideeën trager begrijpen;
 • de draad van een verhaal verliezen;
 • verward zijn;
 • minder vloeiend spreken;
 • het moeilijk vinden om beslissingen te nemen;
 • zijn interesse in andere mensen en activiteiten verliezen.

Middenfase alzheimer

In de middenfase worden de veranderingen duidelijker. De persoon heeft bijvoorbeeld meer hulp nodig bij dagelijkse bezigheden zoals eten, wassen en aankleden. Ook zal hij steeds meer vergeten, dingen gaan herhalen en moeite krijgen om mensen te herkennen. Iemand in de middenfase van de ziekte van Alzheimer kan:

 • sneller overstuur, boos, agressief of achterdochtig worden;
 • verward zijn over waar ze zijn;
 • weglopen of de weg kwijtraken;
 • verward zijn over de tijd;
 • 's nachts opstaan omdat hun slaap/waakritme verstoord raakt;
 • zichzelf of anderen in gevaar brengen door hun vergeetachtigheid - bijvoorbeeld door het niet uitzetten van het gas van het fornuis;
 • zich op een ongewone manier gedragen, zoals naar buiten gaan in hun nachtkleding;
 • problemen hebben met de waarneming, en in sommige gevallen hallucinaties hebben.

Laatste fase alzheimer

In dit stadium heeft de persoon nog meer hulp nodig. Geleidelijk wordt hij volledig afhankelijk van anderen. Het geheugenverlies is groot: de persoon kan bekende voorwerpen, mensen of plekken niet meer herkennen. Iemand in de laatste fase van de ziekte van Alzheimer kan:

 • moeite hebben met kauwen en met slikken;
 • veel afvallen, ondanks te veel eten;
 • incontinent raken, eerst voor urine en later ook voor ontlasting;
 • geleidelijk de spraak verliezen, hoewel hij soms een paar woorden blijft herhalen of van tijd tot tijd schreeuwt;
 • onrustig worden en op zoek zijn naar iets of iemand;
 • verdrietig of agressief zijn, vooral als ze zich bedreigd voelen;
 • tijdens persoonlijke verzorging boos worden, meestal omdat hij niet begrijpt wat er van hem wordt gevraagd.

Levensverwachting alzheimer

De levensverwachting bij alzheimer kan uiteenlopen van 3 tot 20 jaar. De gemiddelde levensverwachting voor iemand met de ziekte van Alzheimer is 8 tot 10 jaar.

Andere soorten dementie

Bij andere vormen van dementie gaan verschillende delen van de hersenen in een eerdere of latere fase achteruit. Hierdoor zijn de symptomen bij deze ziekten soms anders dan bij de ziekte van Alzheimer.

Lees meer over de verschillende soorten dementie

 

Ontvang mails over omgaan met dementie

Elke fase van dementie zorgt voor nieuwe vragen. Daarom ontwikkelen we e-mailreeksen over de verschillende fases van dementie. De eerste twee reeksen 'Na de diagnose' en 'Thuiswonen met dementie' staan nu online. Meld je hieronder aan voor het thema dat past bij jouw situatie. Je ontvangt dan zes maanden lang elke vier weken een e-mail met tips, advies en verhalen. 

> Meld je aan voor onze mailreeks(en)

Bestel de brochure 'Dementie, en nu?'

Wilt u meer lezen over dementie, de vormen van dementie, het ziekteverloop en hoe u ermee om kunt gaan? Bestel dan onze gratis brochure 'Dementie, en nu?'.

Per post ontvangen Per e-mail ontvangen