Verschil alzheimer en dementie

Alzheimer en dementie worden in de volksmond vaak door elkaar gebruikt. Wat is het verschil tussen alzheimer en dementie? In het kort gezegd; dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes. De ziekte van Alzheimer is één van de vormen van dementie.  

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Door dementie worden de hersenen aangetast en gaat iemands geestelijke gezondheid geleidelijk achteruit. De meest voorkomende soorten dementie zijn de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie (FTD), vasculaire dementie en Lewy body dementie. Elke vorm heeft zijn eigen kenmerken. 

Wat is alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie. 70% van de mensen met dementie heeft alzheimer. Daarmee is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie. In het begin vallen meestal geheugenstoornissen op. Later krijgt iemand met alzheimer problemen met denken, handelen en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag.

Stop dementie

Onze wens is een toekomst zonder dementie. Omdat het moet en het kán. Helpt u mee? 

Ja, ik help mee