Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Dementie en recht op zorg

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of toezicht nodig hebben. Mensen met dementie die aan deze voorwaarden voldoen hebben volgens de Wlz recht op passende zorg.

Zorg in een instelling of zorg thuis

Iemand met een Wlz-indicatie kan kiezen tussen zorg in een instelling zoals een verpleeghuis of intensieve zorg thuis. Hierbij geldt dat de levering van zorg thuis verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan de kosten van verblijf in een instelling.

  • Kies jij of jouw naaste voor verblijf in een instelling, dan heb je recht op een Volledig Zorgpakket. Hierin zit alles wat je nodig hebt, zoals verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en vervoer.
  • Bij zorg thuis kun je gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pbg) of een Volledig Pakket Thuis. Met een pgb bepaal je zelf van wie je zorg ontvangt. Met een Volledig Pakket Thuis regelt een zorginstelling alle zorg voor jou. Een combinatie van een pgb en zorg door een instelling is ook mogelijk. Dit heet een ‘modulair pakket thuis’.

Lees meer over het pgb op www.pgb.nl en over het Volledig Pakket Thuis op www.regelhulp.nl.
 

Zorgplan

Zorgaanbieders zijn verplicht om met iedere cliënt in gesprek te gaan over de zorgverlening. Dit geldt dus ook voor mensen met dementie. De resultaten van dit gesprek legt de zorgaanbieder vast in een zorgplan (ook wel zorgleefplan genoemd). Hierbij staan de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt centraal. Bij iemand met dementie zal de zorgaanbieder altijd de directe omgeving van de cliënt betrekken bij het bepreken van het zorgplan.

Informatie over omgaan met emoties als opname in zicht komt