Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mensen met dementie willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat dit ook kan. Volgens deze wet moet iedereen zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen meedoen. Hiervoor is wel goede hulp en ondersteuning nodig. Gemeenten voeren de Wmo uit en zijn dus verantwoordelijk voor het aanbieden van deze ondersteuning.
 

Voor wie is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er voor mensen met dementie én voor hun mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen immers voor iemand met dementie zolang deze persoon nog thuis woont. Hoe beter de ondersteuning van mantelzorgers, hoe beter en langer zij voor hun naasten kunnen zorgen.
 

Vormen van ondersteuning

De gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. Bij ondersteuning kunt u denken aan:

Ondersteuning regelen

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan kunt u deze hulp op twee manieren regelen:

  1. Via het persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb regelt u de inkoop van zorg helemaal zelf. Bij een pgb voor huishoudelijke hulp huurt u dan zelf iemand in die u helpt in het huishouden. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of familielid.
  2. Via de gemeente. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor rolstoel u krijgt, of wie u gaat helpen in de huishouding. Deze vorm van ondersteuning heet 'in natura'.

Lees meer over het pgb op www.pgb.nl.
 

Alzheimer Café's

Alzheimer Nederland in uw regio. Er zijn 48 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland.

Het keukentafelgesprek: welke hulp heeft u nodig?

Heeft u een hulpvraag? Dan kunt u een gesprek aanvragen bij de gemeente. Tijdens dit ‘keukentafelgesprek’ onderzoekt de gemeente welke hulp u nodig heeft. Als blijkt dat u gebruik kunt maken van een voorziening, bepaalt de gemeente of u een eigen bijdrage moet betalen.
 

Tips voor het keukentafelgesprek

Alzheimer Nederland heeft voor u tien praktische tips voor een keukentafelgesprek opgesteld:

Download de tips voor mantelzorgers

Download de tips voor mensen met dementie

Het keukentafelgesprek bij dementie