Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Voor wie is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er voor mensen met dementie én voor hun mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen immers voor iemand met dementie zolang deze persoon nog thuis woont. Hoe beter de ondersteuning van mantelzorgers, hoe beter en langer zij voor hun naasten kunnen zorgen.
 

Vormen van ondersteuning

De gemeente bepaalt of je ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning je nodig hebt. Je kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket in jouw gemeente. Bij ondersteuning kun je denken aan:

Ondersteuning regelen

Kom je in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan kun je deze hulp op twee manieren regelen:

  1. Via het persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb regel je de inkoop van zorg helemaal zelf. Bij een pgb voor huishoudelijke hulp huur je dan zelf iemand in die je helpt in het huishouden. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of familielid.
  2. Via de gemeente. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor rolstoel je krijgt, of wie jou gaat helpen in de huishouding. Deze vorm van ondersteuning heet 'in natura'.

Lees meer over het pgb op www.pgb.nl.
 

Alzheimer Café's

Alzheimer Nederland in jouw regio. Er zijn 48 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland.

Het keukentafelgesprek: welke hulp heb je nodig?

Heb je een hulpvraag? Dan kun je een gesprek aanvragen bij de gemeente. Tijdens dit ‘keukentafelgesprek’ onderzoekt de gemeente welke hulp je nodig hebt. Als blijkt dat je gebruik kunt maken van een voorziening, bepaalt de gemeente of je een eigen bijdrage moet betalen.
 

Tips voor het keukentafelgesprek

Alzheimer Nederland heeft voor jou tien praktische tips voor een keukentafelgesprek opgesteld:

Download de tips voor mantelzorgers

Download de tips voor mensen met dementie

Het keukentafelgesprek bij dementie

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken