Wat vinden mantelzorgers belangrijk?

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Over dit soort onderwerpen gaan we met mantelzorgers in gesprek. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Ook voeren we onderzoek uit onder mantelzorgers. Dit doen we via het Alzheimerpanel en met de Dementiemonitor Mantelzorg.
 

Dementiemonitor Mantelzorg

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten ons om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg.
 

Resultaten 2016

In het voorjaar van 2016 hebben meer dan 3.400 mantelzorgers meegedaan aan de Dementiemonitor Mantelzorg. Hieruit bleek onder meer dat belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie de afgelopen jaren is toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast.

Belasting mantelzorgers

Meer weten? Bekijk dan de hele infographic met de belangrijkste resultaten of lees het rapport.

Alzheimerpanel Nederland

Foto dmm 2016 verkleind-1.jpg

Het Alzheimerpanel is een digitaal panel met meer dan 1.300 mantelzorgers. De panelleden krijgen ongeveer vier keer per jaar een online enquête over van alles wat met dementie en mantelzorg te maken heeft. Ook houden we interviews en organiseren we groepsgesprekken. Zo blijven we snel en goed op de hoogte wat er speelt onder mantelzorgers.

In de afgelopen jaren onderzochten we onder andere de volgende thema’s:

Hartenkreten

Mantelzorgers van dementiepatiënten voelen zich vaak niet erkend en zijn vaak overbelast. Lees in de hartenkreten van mantelzorgers wat zij vragen van hun omgeving.

Aanmelden voor het Alzheimerpanel

Wilt u ook uw stem laten horen? We zijn altijd op zoek naar mantelzorgers voor ons panel.