Dementievriendelijke apotheek Maarssenbroek (in Spechtenkamp) - Stichtse Vecht.

Op 22 september 2016 heeft Jan Paul Boon, mede-eigenaar van de apotheek in Spechtenkamp Maarssenbroek, samen met nog twaalf andere organisaties in Stichtse Vecht, de intentieverklaring dementievriendelijk Stichtse Vecht ondertekend. De vestiging van de apotheek heeft zich hiermee verbonden aan een samenwerking met de initiatiefnemers: Gemeente Stichtse Vecht; Alzheimer Nederland Westelijk Utrecht en Welzijn Stichtse Vecht, voor een periode van vijf jaar met als doel Stichtse Vecht dementievriendelijker te maken.

De intentie van de apotheek is, dat personeel meer kennis krijgt van de ziekte dementie en beter kan
omgaan met het gedrag van mensen met dementie. Hiervoor hebben de medewerkers van de apotheek, eerder dit jaar een training van "Samen dementievriendelijk" gevolgd waarin ze geleerd is signalen die wijzen op dementie te herkennen. Hierdoor voldoet de apotheek aan de voorwaarden om de sticker dementievriendelijk te krijgen. 

Op vrijdag 13 oktober j.l. is de sticker samen dementievriendelijk aan de apotheek in Spechtenkamp Maarssenbroek uitgereikt.
Hierbij waren aanwezig Daphne Louwerier, apotheker en mede-eigenaar van de apotheek en Marieke Lammersen, POH Ouderen (Praktijk Ondersteuner Huisartsen).

Twee vrijwilligsters van het Alzheimer Café in Maarssen, Ineke Verzuu en Ria van Leeuwen, waren hierbij aanwezig om de sticker uit te reiken en op een goed zichtbare plek bij de buitendeur te plakken.

Daphne vertelde dat ze duidelijk kan zien dat medewerkers beter in staat zijn om het gedrag van mensen met dementie te herkennen en hier adequaat op in te spelen.
In het contact met de klanten wordt, door de medewerker, extra gelet op gedrag en goed doorgevraagd over het omgaan met de medicijnen. Als het nodig is wordt, soms samen met familie van de klant, naar een passende oplossing gezocht.

De apotheek maakt deel uit van her Eerstelijnscentrum Maarssenbroek (ELCM). Het doel van dit centrum is het bevorderen van de geïntegreerde eerstelijnszorg in Maarssenbroek. Daarbij wordt in eerste instantie gericht op de integratie van zorg ten aanzien van chronische ziekten.

Het ELCM bestaat, naast de Apotheek in Spechtenkamp uit drie huisartsenpraktijken in Maarssenbroek, twee fysiotherapiepraktijken en een psychologenpraktijk.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door