Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op https://www.alzheimer-nederland.nl en overige sites van Alzheimer Nederland, rust copyright dat toebehoort aan Alzheimer Nederland: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.