Regel uw testament goed

Wanneer u geen testament heeft opgemaakt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn: uw echtgenoot of partner als deze nog leeft en uw eventuele kinderen. Als u geen kinderen heeft zal iemand na uw overlijden al uw nog levende familieleden moeten opsporen en zal uw erfenis over hen verdeeld worden. Hierbij gaat een groot deel van de nalatenschap op aan kosten en erfbelastingen.

Nalaten aan een goed doel

Wanneer u nalaat aan een goed doel komt echter uw volledige nalatenschap ten goede aan dit doel. Wilt u zelf bepalen wat er met uw erfenis gebeurt en Alzheimer Nederland geld of goederen nalaten, dan kan dit uitsluitend via een testament. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een legaat of erfstelling. Het maken van een testament met daarin opgenomen uw laatste wil, kan uitsluitend bij de notaris. 

Download hier de checklist ter voorbereiding van uw gesprek met de notaris


Schakel een notaris in voor uw testament

Alzheimer Nederland streeft ernaar om laagdrempelig contact met de notaris mogelijk te maken voor haar donateurs en begunstigers. Uw bijdrage is ontzettend belangrijk in onze strijd tegen dementie. Kiest u ervoor om Alzheimer Nederland op te nemen in uw testament, dan adviseren wij u om contact op te nemen met een notaris.

"Het is een prettige gedachte te weten dat zaken goed geregeld worden voor later. Dat is een hele zorg minder"

 Carmen Maurer

Heeft u (nog) geen contact met een notariskantoor in de buurt en wilt u de zekerheid hebben dat een notariskantoor goed op de hoogte is van de mogelijkheden van schenken of nalaten aan Alzheimer Nederland, dan kunnen wij u de volgende notariskantoren aanbevelen.

Alzheimer Nederland werkt intensief samen met: 

Via www.notaris.nl kunt u eenvoudig de voor u dichtstbijzijnde notaris vinden. Zit er geen notaris bij u in de buurt? Neem dan contact op met Carmen Maurer, Eleonora Ludwig of Manda Wassenaar, team bijzondere giften van Alzheimer Nederland, telefoonnummer 033 - 303 25 67 of stuur een e-mail naar nalaten@alzheimer-nederland.nl