Periodiek schenken: met belastingvoordeel

Wanneer u ons steunt, kunt u op twee manieren profiteren van belastingvoordeel.
Met een gewone gift, zolang deze boven een bepaalde 'drempel' zit.
Of met een ‘Overeenkomst Periodiek Schenken’, waarmee u uw gift -zonder een minimumdrempel- af mag trekken van de belasting. Hieronder vindt u meer informatie over Periodiek Schenken.

Hoe werkt het?

In de ‘Overeenkomst Periodiek Schenken’ legt u vast dat u -gedurende 5 jaar of langer- een vaste gift aan Alzheimer Nederland schenkt. Het gehele giftbedrag mag u vervolgens van de belasting aftrekken, zonder minimum. Zo kan het voordeel oplopen tot 52% van uw gift. Het werkt als volgt:

 • u vult de Overeenkomst Periodiek Schenken in en stuurt deze aan Alzheimer Nederland;
 • u maakt minstens 1 keer per jaar uw bijdrage over. Uw giftbedrag is steeds (ongeveer) even hoog;
 • u schenkt minimaal 5 jaar achter elkaar. 

Meer geven voor hetzelfde geld

Met een Periodieke Schenking kunt u doorgaans meer geven dan met een 'gewone' gift waar u de minimum drempel niet mee haalt, zonder dat het u extra geld kost. U kunt dus netto hetzelfde bedrag geven, maar het doel van uw keuze ontvangt een hogere gift.
Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld bij een inkomstenbelastingtarief van 42%:

Bij een 'gewone' gift onder de minimum drempel:

 • Uw jaarlijkse schenking is:              € 100
 • U krijgt terug van de belasting:        € 0   -/_
 • Uw netto schenking:                     € 100

    U betaalt 100 euro en Alzheimer Nederland krijgt 100 euro.


Bij een periodieke schenking:

 • Uw jaarlijkse schenking is:                   € 172
 • U krijgt terug van de belasting:            € 72  -/_
 • Uw netto schenking:                         € 100

    U betaalt 100 euro en Alzheimer Nederland krijgt 172 euro.

Met een Overeenkomst Periodiek Schenken kunt u met hetzelfde giftbedrag dus een hogere gift aan Alzheimer Nederland geven.

Download de Overeenkomst Periodiek Schenken 

 

Wel of geen notariële akte?

Sinds 1 januari 2014 is het niet meer noodzakelijk om een notariële akte te laten opmaken om fiscaal voordelig te kunnen schenken.
Wilt u wel een notariële akte, dan geeft u dat eenvoudig op de overeenkomst periodiek schenken aan. Aan het vastleggen in een notariële akte zijn wel kosten verbonden. Daarom geldt hiervoor een minimum schenkbedrag van € 120.

De keuze voor een notariële akte kan voor de hand liggen wanneer:

 • u meer dan één ANBI-instelling wilt laten opnemen in de schenkingsovereenkomst. Dit kan via Schenkservice.nl (kosteloos wanneer u ons steunt met min € 50/jaar).
 • u iets wilt afspreken wat niet in de overeenkomst Periodiek Schenken staat, bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het overlijden van meerdere personen.

Al donateur?

Bent u al donateur via een incasso, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks? Geeft u ons dan in de Overeenkomst Periodiek Schenken toestemming voor automatische incasso. Dan zullen wij uw huidige incasso na ondertekening van de Overeenkomst omzetten naar een incasso 'periodieke schenking'. Alle schenkingen die plaatsvinden na de ingangsdatum van de Overeenkomst Periodiek Schenken, kunt u in dat kalenderjaar vervolgens aftrekken als periodieke gift.

Benodigde gegevens voor uw belastingaangifte

 • Ons RSIN (fiscaal) nummer is: 0096.05.393.
 • Transactienummer: dit kunt u vinden op uw schenkingsovereenkomst (indien deze vanaf 2014 is vastgelegd door Alzheimer Nederland). Heeft u een schenkingsovereenkomst die is opgesteld door een notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer.
 • Heeft u een Periodieke schenking die is vastgelegd door (voorheen) ISAO? Na 1 september 2016 ontvangt u van ons uw transactienummer. Vanaf uw belastingaangifte over 2016 geeft u het RSIN-nummer van Alzheimer Nederland door: 0096.05.393.

Meer weten over periodiek schenken?

Neem contact op met onze Publieksservice, tel. 033 - 303 25 02 of via donateurs@alzheimer-nederland.nl

Geïnteresseerd?

Download dan nu onze overeenkomst Periodiek Schenken.