Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Hoe wilt u doneren voor onderzoek?

Onderzoek maakt het verschil

Dementie eist de meeste levens. Toch steekt het budget voor dementieonderzoek schril af tegen het budget voor andere ziekten. Gelukkig begint het tij langzaam te keren.  

‘Door allerlei nieuwe technieken is hersenonderzoek de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Binnen vijf jaar worden grote doorbraken verwacht in de preventie en behandeling van dementie. Dat stemt hoopvol. Ik ben ervan overtuigd dat dementie uiteindelijk te genezen en te voorkomen is. Een geneesmiddel gaat er komen.’  

Niels Prins is directeur Brain Research Center en neuroloog aan het Alzheimercentrum Amsterdam. 

Niels Prins

Brochure Onderzoek naar dementie

Dankzij onderzoek krijgen we steeds meer inzicht in deze hersenziekte. In de brochure leest u meer over de stand van zaken in het onderzoek naar dementie.

Brochure Onderzoek naar dementie

Praktische informatie

U kunt op eenvoudige en veilige wijze online doneren of uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 13 INGB 0000 0025 02 t.n.v. Alzheimer Nederland. Vermeld u dan ook uw contactgegevens? Dan ontvangt u een bevestiging van uw gift.

Alzheimer Nederland is een ANBI en hoeft als zodanig geen erf- of schenkbelasting te betalen. Fiscaal nummer (RSIN): 0096.05.393. Bekijk ook ons CBF-erkenningspaspoort van het Centraal Bureau Fondsenwerving en Alzheimer Nederland heeft het Privacy Waarborg