Schenken met belastingvoordeel

Dementie raakt steeds meer mensen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie. Maar dat kan alleen met de steun van donateurs. Wilt u ook bijdragen aan de strijd tegen dementie? En wilt u meer schenken voor hetzelfde geld? Lees dan meer over de mogelijkheden om als donateur te profiteren van belastingvoordeel.

Periodieke schenking - meer doen voor hetzelfde geld

Structureel bijdragen en optimaal profiteren van belastingvoordeel, kunt u met een Overeenkomst Periodiek Schenken. Met uw structurele steun maakt u onder meer onderzoek naar de oplossingen voor dementie mogelijk. Bij een periodieke schenking maakt u gedurende 5 jaar of langer minstens 1 keer per jaar uw bijdrage over. Deze bijdrage is ieder jaar hetzelfde. Mits deze schenking is vastgelegd in een overeenkomst mag u het volledige bedrag - zonder minimum of maximum - elk jaar aftrekken van de inkomstenbelasting. Wat u terugontvangt, is afhankelijk van het belastingtarief waar u in valt.

U kunt het eenvoudig en vanuit huis zelf regelen. Download de Overeenkomst Periodiek schenken of vraag het per post aan via onze publieksservice, via telefoonnummer 033 - 303 25 02. Vul de overeenkomst in en stuur deze naar Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland ondertekent de overeenkomst en stuurt u het originele exemplaar retour, aangevuld met uw persoonlijke transactienummer. De periodieke schenking mag u vervolgens volledig aftrekken van de belasting.

Download vrijblijvend onze Overeenkomst Periodiek Schenken

 

Teruggave bij een gewone gift

Iedere bijdrage aan de strijd tegen dementie is van belang en maakt het verschil voor mensen met dementie nu en in de toekomst. Heeft u afgelopen jaar een of meerdere giften of donaties gedaan? Of denkt u aan een eenmalige grote gift? Dan kan dat ook een mooi belastingvoordeel opleveren. U kunt een deel van uw donaties terugkrijgen, door het totaalbedrag af te trekken bij uw belastingaangifte. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft de giften vrijwillig gedaan aan Alzheimer Nederland (en/of andere instellingen die geregistreerd zijn als (culturele) ANBI of steunstichting SBBI).

  • U kreeg geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt de giften aantonen met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties.
  • Het totaalbedrag is minstens € 60,- en bedraagt minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen (dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek).
  • Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de website van de belastingdienst. 

brochure_schenken.jpg

Brochure Schenken met belastingvoordeel

In onze brochure vindt u meer informatie over de mogelijkheden van schenken met belastingvoordeel. U kunt de brochure zowel online als per post ontvangen.

Vraag de brochure aan

Voordeel van een bedrijfsgift

zakelijke gift AN.jpg

Wilt u vanuit uw bedrijf bijdragen aan de strijd tegen dementie? Wanneer u doneert vanuit uw BV mag u die gift(en) van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Voorwaarde is dat u de giften schriftelijk kunt bewijzen. Wist u dat bedrijfskosten volledig aftrekbaar zijn? Denkt u daarbij aan het sponsoren van een evenement of een activiteit of het plaatsen van een advertentie. Vind op onze bedrijvenpagina meer informatie over zakelijk doneren.

Bekijk de zakelijke mogelijkheden

Belastingvrij nalaten

Toegift Nalaten AN.jpg

Door Alzheimer Nederland op te nemen in uw testament, kunt u ook bijdragen aan een toekomst zonder dementie. Alzheimer Nederland hoeft geen erfbelasting te betalen over een erfenis vanwege onze ANBI-status als “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Wat u ons nalaat kan hierdoor volledig besteed worden aan ons doel: een oplossing voor dementie zodat de ziekte in de toekomst behandeld en zelfs voorkomen kan worden. Wilt u meer weten over nalaten? Bekijk onze informatie over de mogelijkheden.

Alles over nalaten 

Belangrijke gegevens

  • ANBI: Alzheimer Nederland is een ANBI en hoeft als zodanig geen erf- of schenkbelasting te betalen.
  • Rekeningnummer Alzheimer Nederland: NL 13 INGB 00 0000 2502
  • Fiscaal nummer (RSIN): 0096.05.393

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan gerust contact op met de medewerksters van onze Publieksservice, tel. 033 - 303 25 02 of via donateurs@alzheimer-nederland.nl Zij beantwoorden graag uw vragen.