Ga direct naar de contentGa direct naar de content

U steunt Alzheimer Nederland dan voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar. Deze giften kunt u vervolgens volledig aftrekken van de belasting, ongeacht de hoogte van uw schenking, dankzij de ANBI-status van Alzheimer Nederland. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u een aanzienlijk deel van de belasting terug. Bereken uw voordeel met de rekenhulp.

Rekenvoorbeeld

✔ Gemakkelijk en veilig. Online in 3 minuten geregeld. 
✔ Geef meer voor hetzelfde geld of profiteer zelf van de belastingteruggave.
✔ Maak belangrijk meerjarig onderzoek mogelijk en draag bij aan een toekomst zonder dementie.
✔ Al een machtiging? Deze wordt automatisch stopgezet bij ingang van uw periodieke schenking.

Een Periodieke Schenking kunt u eenvoudig regelen

Stap 1: Vul online uw aanvraag voor een Periodieke schenkingsovereenkomst in. Vult u het liever op papier in, dan kunt u ook dit formulier downloaden. Of vraag het per post aan via onze Publieksservice, via tel. 033-3032502 of via [email protected].

Stap 2: Vul de overeenkomst in met uw persoonlijke gegevens en het gewenste bedrag en wijze van doneren (via een machtiging of door zelf over te maken). Vervolgens ontvangt u een door Alzheimer Nederland ondertekend exemplaar, met het persoonlijke transactienummer dat u nodig heeft voor uw belastingaangifte. Bewaart u dit voor uw eigen administratie.

Stap 3: Het jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking mag u vervolgens volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Hiervoor heeft u ons fiscaal nummer (RSIN) nodig. Dat is: 0096.05.393. Wat u via de belasting terug ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van uw gift en het belastingtarief waar u invalt.

Belastingvoordeel zonder periodiek schenken overeenkomst

Heeft u meerdere keren aan Alzheimer Nederland en/of andere goede doelen gedoneerd? Of deed u onlangs een eenmalige grote gift? Dan kan dat ook een mooi belastingvoordeel opleveren. U kunt namelijk een deel van uw donaties terugkrijgen, door het totaalbedrag af te trekken bij uw belastingaangifte. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft de giften vrijwillig gedaan aan Alzheimer Nederland (en/of andere instellingen die geregistreerd zijn als (culturele) ANBI of steunstichting SBBI).
  • U kreeg geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt de giften aantonen met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties.
  • Het totaalbedrag van al uw giften is minstens € 60,- en bedraagt minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen (dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek).
  • Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de website van de Belastingdienst. 

Uw belastingvoordeel berekent u gemakkelijk met de rekenhulp hieronder.

Donateur en vrijwilliger Christa aan het woord

Christa van Lienden draagt sinds vijf jaar structureel bij aan Alzheimer Nederland. Haar vader kreeg de diagnose vasculaire dementie en overleed aan de gevolgen hiervan in 2011. Ook haar moeder werd rond 2005 gediagnosticeerd met vasculaire dementie. Ze besloot actief bij te dragen: "Overal lees je hoeveel geld er nodig is voor onderzoek. Iedereen hoopt op een doorbraak voor genezing. Daar wil ik bij helpen. Misschien wordt er een oplossing gevonden voor deze verschrikkelijke ziekte voordat wij - de kinderen – mogelijk deze diagnose krijgen.”

Christa

Voordelen van een bedrijfsgift

Ook vanuit uw bedrijf kunt u bijdragen aan de strijd tegen dementie. Doneert u een bedrijfsgift vanuit uw bv, dan mag u die gift(en) van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Een voorwaarde aan deze regeling is dat u de giften schriftelijk kunt bewijzen. Wist u dat bedrijfskosten volledig aftrekbaar zijn? Vind op onze bedrijvenpagina meer informatie over zakelijk doneren.

Belastingvrij nalaten

Door Alzheimer Nederland op te nemen in uw testament, kunt u ook bijdragen aan een toekomst zonder dementie. Alzheimer Nederland hoeft geen erfbelasting te betalen over een erfenis vanwege onze ANBI-status als “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Wat u ons nalaat kan hierdoor volledig besteed worden aan ons doel: een toekomst zonder dementie. Wilt u meer weten over nalaten? Bekijk de mogelijkheden.

Brochure ‘Schenken met belastingvoordeel’

In onze brochure vindt u meer informatie over de mogelijkheden van belastingvrij schenken. U kunt de brochure zowel online als per post ontvangen.

Brochure over nalaten

Wilt u meer weten?

Met uw steun komen we steeds dichter bij een oplossing. U kunt het verschil maken voor de mensen met dementie nu en in de toekomst. We denken graag mee over de mogelijkheden die passen bij uw wensen.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Gein, relatiemanager bijzondere giften.
E: [email protected]
T: (033) 303 25 61

Of maak gebruik van ons contactformulier.

Caroline van Gein

Praktische informatie

Rekeningnummer Alzheimer Nederland: NL 13 INGB 00 0000 2502
Fiscaal nummer (RSIN): 0096.05.393
ANBI: Alzheimer Nederland is een ANBI en hoeft als zodanig geen erf- of schenkbelasting te betalen.