Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Doneer bij het online winkelen

Winkel je weleens online? Koop dan eens bij een webshop die een deel van zijn inkomsten schenkt aan goede doelen. Kies bij het afrekenen voor Alzheimer Nederland en steun ons werk zonder dat het je iets kost. Je vindt deelnemende webshops in ons overzicht.

Man aan tafel die zijn telefoon en bankpas vast heeft

Speel mee met de VriendenLoterij

Bij de VriendenLoterij maak je elke maand kans op duizenden prijzen! Daarnaast steun je met jouw deelname gelijk Alzheimer Nederland. Je speelt al mee vanaf €14,25 per maand. Sinds 2002 ontving Alzheimer Nederland al ruim 12 miljoen euro van de VriendenLoterij. 

Op zoek naar onafhankelijke informatie over loterijen? Ga dan naar loterijen.com. 

4 personen die een cheque van de VriendenLoterij vasthouden

Doneer VVV-bonnen

Heb je nog ergens VVV-bonnen verstopt liggen? Doneer ze aan Alzheimer Nederland! Je kunt ze opsturen naar dit adres: 

Alzheimer Nederland

t.a.v. Team Kom in Actie 

Antwoordnummer 448

3800 VB Amersfoort 

Een postzegel is niet nodig. 

Iemand die op een laptop bezig is

Vragen over donateurschap of onze wervingsmethoden?

Wil je een wijziging doorgeven als donateur? Of meer weten over hoe wij donateurs werven? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Wil je meer weten over onze Huis aan Huis werving? Lees hier hoe het werkt >