Drie Dementievriendelijke huisartsenpraktijken in Stichtse Vecht!

In september 2016 is de intentieverklaring Samen dementievriendelijk Stichtse Vecht door een aantal partijen uit Stichtse Vecht ondertekend. De initiatiefnemers zijn de Gemeente Stichtse Vecht, Alzheimer Nederland Westelijk Utrecht en Welzijn Stichtse Vecht.
De aanleiding voor het opstellen van deze intentieverklaring is, de verwachting dat in de toekomst één op de vijf mensen in Nederland te maken krijgt met een vorm van dementie.  
Het doel is te bevorderen dat vóór 2020 iedereen in Stichtse Vecht meer weet over dementie én mensen met dementie en hun mantelzorgers kan ondersteunen of helpen.

De huisartsenpraktijken Pauwenkamp, Reigerskamp en Zwanenkamp, onderdeel van het Eerstelijnscentrum Maarssenbroek, hebben in navolging van de apotheek Maarssenbroek,
de bij hen werkzame praktijkassistenten in de gelegenheid gesteld de training te volgen van Samen dementievriendelijk.
Het doel van de training is meer kennis te krijgen van de ziekte dementie en beter om te kunnen gaan met het gedrag van mensen met dementie.
De training is, afgelopen jaar, met goed gevolg afgerond en hierdoor voldoen de huisartsenpraktijken aan de voorwaarden om de sticker dementievriendelijk te krijgen.

De stickers zijn afgelopen week bij de betreffende huisartsenpraktijken uitgereikt.

De huisartsenpraktijken maken deel uit van het Eerstelijnscentrum Maarssenbroek (ELCM). Het doel van dit centrum is het bevorderen van de geïntegreerde eerstelijnszorg in Maarssenbroek. Daarbij wordt in eerste instantie gericht op de integratie van zorg ten aanzien van chronische ziekten. 

ELCM heeft tot doel: het bevorderen van de geïntegreerde eerstelijnszorg in Maarssenbroek. Dit doet zij voor alle patiënten maar in het bijzonder voor mensen met Diabetes Mellitus, COPD /astma, Hart en vaatziekten, kwetsbare ouderen, psychosociale problemen bij volwassenen en jeugdigen.

ELCM bestaat momenteel uit de volgende eerstelijns ketenpartners die onderling nauw samenwerken en zich inzetten voor het verbeteren van de geïntegreerde eerstelijnszorg in Maarssenbroek:

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door