Vertrouwen Alzheimer Nederland

Hoe groot is het vertrouwen van de collectevrijwilligers in Alzheimer Nederland? En wat doen we met de donaties van het Nederlandse publiek? We zetten de feiten voor je op een rij.

> Lees meer

Materialen

We horen regelmatig dat er te veel spullen worden ontvangen. Omdat een deel van de collectanten niet gaat lopen, blijft er veel materiaal over. Dat heeft wel een reden, die we graag toelichten.

> Lees meer

Collecteren met iDEAL QR

In 2020 kregen alle collectanten de beschikking over een persoonlijke iDEAL QR-code, waardoor inzicht in de eigen opbrengst mogelijk werd. Wat vinden onze collectevrijwilligers van deze ontwikkeling?

> Lees meer

Mobiel collecteren via WhatsApp

Nieuw dit jaar was het collecteren via WhatsApp. Hoe is het mobiel collecteren ontvangen door onze collectevrijwilligers? En welke kansen zien wij op het gebied van online collecteren?

> Lees meer

Communicatie collecte

Het Collectenieuws is het belangrijkste kanaal voor de collecte. Hoe wordt het Collectenieuws gelezen door collectanten? En wordt er ook gebruik gemaakt van de Facebookgroep?

> Lees meer

Nexios Collecte

Inmiddels geeft 81% aan werkzaam te zijn in Nexios. Hiervan is 70% tevreden over het werken met deze collectetool. Toch zijn er ook nog aandachtspunten. Wat zijn deze aandachtspunten?

> Lees meer

Ondersteuning relatiebeheer

Bijna 90% is tevreden over inhoud en frequentie contact met zijn of haar relatiebeheerder. Dat is een mooie score. Meest gehoorde opmerking: toch ook behoefte aan een keer persoonlijk contact.

> Lees meer

Waarmee gaan we aan de slag?

De enquêtes hebben tot interessante inzichten geleid. Wij gaan aan de slag met de ontvangen suggesties. Een aantal zaken is eenvoudiger aan te passen, andere vragen nadere bestudering. 

> Lees meer