Collectenieuws

  • Circa 89% van de organisatoren leest het Collectenieuws, daarvan geeft 43% aan het ‘soms’ te lezen en zelfs 4% leest het nooit.
  • 77% is tevreden over inhoud en frequentie en 22% is neutraal.

Het percentage lijkt hoog, maar in feite zou iedereen eigenlijk altijd het Collectenieuws moeten lezen. Dit is het belangrijkste kanaal met essentiële informatie. Jij als organisator bent dé schakel tussen Alzheimer Nederland en de collectant.

Dat Collectenieuws niet altijd gelezen wordt heeft een aantal redenen:

  • Organisatoren ontvangen vaak meerdere mails vanuit Alzheimer Nederland. Zo is men vaak ook geabonneerd op meerdere nieuwsbrieven. Hierdoor ziet men door ‘de bomen het bos niet meer’. 
  • Een aantal keer gehoord: ‘ik lees alleen de mails van de relatiebeheerder’.

Wij zullen kritisch naar het Collectenieuws kijken. In tegenstelling tot andere mails betreft dit inhoudelijke informatie, noodzakelijk voor de organisatie van de collecte. Op basis van de evaluatie overwegen wij vanaf nu deze mails niet meer altijd centraal vanuit Alzheimer Nederland te laten versturen, maar vaker vanuit de relatiebeheerder. Dat zal afhankelijk zijn van de onderwerpen.

Facebookgroep

Van alle organisatoren bezoekt 34% de Facebookgroep regelmatig. Daarvan vindt 82% deze groep van toegevoegde waarde bij het organiseren van de collecte. 

Positieve opmerkingen, veel in de trant van: 

  • prettig tips uit te wisselen en ervaringen te delen
  • prettig dat medewerkers AN ook meelezen en reageren
  • inspirerend en creëert binding

Maar ook:

  • ik ben principieel tegenstander van Facebook
  • soms teveel persoonlijk verhaal, teveel info