Collecteren doet ertoe

De belangrijkheid van het werk van Alzheimer Nederland krijgt van de organisatoren een 8,90 (op een schaal van 1 tot 10). De collectanten geven zelfs een 8,97. Het geeft aan dat de collectevrijwilligers ervan overtuigd zijn dat het werk van Alzheimer Nederland ertoe doet. Dat collecteren er dus toe doet. 

Je moet er ook op kunnen rekenen dat de opbrengst goed besteed wordt. Wij zijn daarom verheugd over het grote vertrouwen van de collectevrijwilligers in Alzheimer Nederland. Onder collectanten is de score een 8,61 (op een schaal van 1 tot 10). Onder organisatoren is deze zelfs nog iets hoger: 8,63. 

Transparantie

Transparantie is erg belangrijk. Daarom leggen wij graag verantwoording af over onze resultaten en besteding van inkomsten. Niet alleen over de collecte, maar ook over de inkomsten via donateurs, actievoerders, nalatenschappen en bedrijven. Wil je je hier verder in verdiepen? 

> Bekijk onze resultaten en activiteiten van 2020

Infographic