Met een Fonds op Naam verbindt u uw naam, de naam van een dierbare of van uw bedrijf aan het werk van Alzheimer Nederland. U bepaalt zelf welk project of doel van Alzheimer Nederland u steunt met uw bijdrage. U kunt een Fonds op Naam oprichten bij leven met een schenking, of u legt het vast in uw testament.

 

Schenking met een speciale bestemming

U kunt een Fonds op Naam oprichten met een schenking van minimaal 50.000 euro. Het bedrag kunt u geheel of in delen overmaken, bijvoorbeeld met een periodieke schenking  van 10.000 euro gedurende vijf jaar. Met een Fonds op Naam bepaalt u zelf de bestemming van uw bijdrage. U draagt op een heel persoonlijke wijze bij aan de doelen van Alzheimer Nederland. Zo kunt u bijvoorbeeld bijdragen aan de oplossing van deze ziekte door specifiek wetenschappelijk onderzoek te steunen. Of u kiest ervoor om het te besteden aan de noodzakelijke informatievoorziening en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er zijn meerdere mogelijkheden die zullen aansluiten bij uw persoonlijke wensen. Heeft u zelf geen specifieke voorkeur, dan kunt u het algemeen houden en het brede scala aan activiteiten van Alzheimer Nederland steunen, daar zijn wij u ook enorm dankbaar voor.

Voordelen van een Fonds op Naam

  • U draagt persoonlijk en effectief bij aan de doelen van Alzheimer Nederland
  • U bepaalt zelf de naam en de bestemming van het fonds
  • U bepaalt zelf de looptijd van de bestedingen uit het fonds
  • U kunt schenken bij leven of via uw testament
  • Het Fonds op Naam is eenvoudig op te richten
  • U profiteert van fiscale voordelen; uw schenking is aftrekbaar
  • Uw contactpersoon bij Alzheimer Nederland informeert u jaarlijks over de bestedingen
  • Over uw schenking is Alzheimer Nederland geen schenk- en of erfbelasting verschuldigd

Afstemming wensen en oprichting

Overweegt u een Fonds op Naam op te richten? Dan bespreken we graag uw wensen en de mogelijkheden.


U bepaalt zelf de naamgeving van het fonds en de hoogte en frequentie van de betalingen. Voorwaarde is dat de totale schenking minimaal 50.000 euro bedraagt. In gezamenlijk overleg wordt vervolgens de bestemming van het fonds bepaald en de looptijd waarbinnen uw schenking wordt besteed. Graag stemmen we tevens af op welke wijze u op de hoogte wilt blijven van de besteding van uw geld. Al deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die vervolgens door u en Alzheimer Nederland wordt ondertekend.

Indien u kiest voor een Fonds op Naam na leven, dan kunt u bij de notaris de gemaakte afspraken vast laten leggen in uw testament.

Lees meer over de mogelijkheden van nalaten 

Wilt u meer weten?

Graag denken we met u mee over de mogelijkheden die passen bij uw wensen.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Gein, relatiemanager bijzondere giften.
E: c.vangein@alzheimer-nederland.nl 
T: (033) 303 25 61

U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.