Onderzoeksinstituten: 'Garandeer beschikbaarheid casemanagement dementie'

Er is meer ondersteuning nodig voor de mantelzorgers. De casemanager dementie speelt hierin een sleutelrol. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg’ van de Staat van Volksgezondheid en Zorg*. De politiek moet, samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, garanderen dat casemanagement dementie beschikbaar is en blijft, aldus de onderzoekers. Zeker aangezien het aantal mensen met dementie alleen maar zal toenemen. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp van Alzheimer Nederland: “Onze zorgen worden wederom onderstreept. Mensen met dementie kunnen alleen écht langer thuis wonen, als zij kunnen rekenen op casemanagement dementie, mantelzorgondersteuning voor hun naaste en passende dagactiviteiten”.
 

Aan de slag met de Focusbrief dementie 2018!

Uit het rapport komen veel herkenbare zorgen naar voren. Mensen met dementie worden onvoldoende gewezen op casemanagement dementie en zorgen over wachtlijsten blijven bestaan. Het aanbod van dagbesteding sluit niet goed aan bij de interesses en wensen van mensen met dementie. Mantelzorgondersteuning ontbreekt, of is niet vindbaar. Crisishulp, zoals tijdelijke opname in een verpleeghuis en acute zorg thuis, neemt toe. Alzheimer Nederland biedt concrete oplossingen voor deze knelpunten in de Focusbrief Dementie 2018. Julie Meerveld: “Het is nu zaak dat de overheid en zorgpartijen aan de slag te gaan!”


Kijk naar wat mensen met dementie nog wél kunnen

Alzheimer Nederland is ervan overtuigd dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen. Maar dit vraagt om een gezamenlijke inzet. Niet alleen van gemeenten en zorgpartijen, maar ook juist van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. “Terecht stellen de onderzoekers dat de mens centraal moet staan en niet de ziekte. Zowel thuis als in het verpleeghuis moeten wij daarom kijken naar wat mensen nog wél kunnen, in plaats van wat niet meer mogelijk is,” aldus Julie Meerveld.


*Het rapport is opgesteld door onderzoekers van het Nivel, RIVM, Trimbos-instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau.
 

Meer weten?

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door