Gemeente Baarn en Soest zijn Dementievriendelijk !

Alzheimer Nederland, afdeling Amersfoort en omstreken, waar Baarn en Soest onderdeel van uitmaken, is trots dat zij de sticker ‘Samen Dementievriendelijk’ aan deze gemeenten mocht uitreiken. En nog wel in de week van de Wereld Alzheimer Dag.

De sticker is voor gemeenten (en andere organisaties) die zich inzetten voor een Dementievriendelijke samenleving.

In Nederland hebben op dit moment ruim 270.000 mensen een vorm van dementie. 70% van hen woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving. Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen hebben zij hulp van de samenleving en dus van de gemeente nodig. Maar ook mantelzorgers zijn hulpvrager! Dit wordt niet altijd onderkend. Er zijn in Nederland 300.000 mantelzorgers van mensen met dementie; 54% van hen is zwaar belast. Als de mantelzorger de ondersteuning van iemand met dementie niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Gelukkig hebben de gemeente Baarn en Soest aangegeven zich te willen inzetten voor mensen met dementie én hun naasten. Dat betekent dat zij bij willen dragen aan het vergroten van kennis over dementie; in hun beleid rekening houden met mensen met dementie en/of hun naasten; bijdragen aan een veilige, prettige en makkelijke leefomgeving voor mensen met dementie; lokale ondernemers en sportverenigingen stimuleren om ook dementievriendelijk te worden.

Onlangs heeft een grote groep medewerkers van deze gemeenten de training over (omgaan met) dementie gevolgd. Deze deelnemers hebben zich allemaal (online) geregistreerd bij Samen dementievriendelijk (dat kunt u overigens ook doen als u dat nog niet gedaan hebt). Daarom is de sticker ‘Samen Dementievriendelijk’ welverdiend. Van harte gefeliciteerd!

Naast de sticker ontvangen zij ook een certificaat met een officiële verklaring dat de gemeenten Baarn en Soest dementievriendelijk zijn.

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door