Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Om dit te begrijpen kun je goed de vergelijking maken met de kans op een auto-ongeluk. Wanneer je slaperig bent, heb je meer kans op een ongeluk. Ook alcohol, telefoneren of een vieze autoruit vergroten die kans. Er zijn ook dingen die de kans verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan de elektronische snufjes die helpen bij inparkeren, het houden van afstand of die voorkomen dat de remmen blokkeren.  

Veel verschillende factoren hebben invloed

Door onderzoek weten we van veel zaken wat het risico op een auto-ongeluk vergroot, zoals telefoneren en alcohol. Hetzelfde geldt voor dementie. Ook daar weten we wat de belangrijkste risicofactoren zijn. Al deze risicofactoren veroorzaken in de meeste gevallen geen dementie. Zoals een telefoongesprek ook geen auto-ongeluk veroorzaakt. De auto voor je remde, je hield niet voldoende afstand en de zon stond laag waardoor je slecht kon zien. Het wel of niet krijgen van dementie is vrijwel altijd een optelling van een bijna oneindig aantal zaken. 

Kan ik mijn eigen risico op dementie verkleinen?

Door onderzoek weten we wel enkele zeer belangrijke factoren die van invloed zijn op je risico op dementie. Aan veel kun je niks doen, zoals je leeftijd en je erfelijke risico. Denk maar weer aan de auto. De oudere auto heeft misschien niet meer de beste remschijven, ruitenwissers en banden. En bij het ene model auto is de levensduur van deze onderdelen langer dan van een ander model. Sommige dingen kun je echter wel veranderen, zoals je levensstijl. 

Op een leuke manier je kans op dementie verkleinen

Als iedereen in Nederland gezonder gaat leven, zouden we 30% van de dementiegevallen kunnen voorkomen. Je kunt je eigen kans op dementie verkleinen, maar het is geen garantie dat je geen dementie krijgt. Want misschien heb je pech. Net zoals een auto-ongeluk kan dementie iedereen overkomen. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je kans zo klein mogelijk is én dat je morgen al profiteert van een leuker leven door goed voor je brein te zorgen. Vaak voel je je namelijk meteen al een stuk fijner en fitter als je gezonder gaat leven.