Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Antwoord: Bedankt voor het delen van uw verhaal. Uw verhaal is bijzonder, maar zeker niet uniek. Bij uw man is geen officiële diagnose dementie gesteld. Wanneer dergelijk onderzoek naar dementie uitgebreider in een geheugenkliniek wordt gedaan, spreekt men vaak van ‘MCI’. Dat zijn milde cognitieve klachten, waarbij cognitie staat voor het denken (zoals bijvoorbeeld geheugen, taal en rekenen) Het blijkt dat bij ongeveer de helft tot één derde van de mensen met MCI de klachten stabiel blijven of zelfs spontaan verdwijnen. 

Dit lijkt bij uw man ook aan de hand te zijn. Zijn mentale vermogens waren tijdelijk minder, door een ander proces dan dementie. (Bij dementie blijven de klachten namelijk in ernst toenemen.). Wanneer mensen met MCI een bepaalde therapie uitproberen, schrijven ze het herstel ook vaak toe aan deze therapie. Vandaar dat er letterlijk tientallen zo niet honderden supplementen of andere therapieën op het internet te vinden zijn om dementie (of beter gezegd MCI) te ‘genezen’. Helaas blijken de therapieën die via wetenschappelijk onderzoek werden uitgeprobeerd niet te werken. Dat geldt helaas ook voor vitamine B12 en dementie.