Ga direct naar de contentGa direct naar de content

1. Herhalen 

Herhalen, herhalen, herhalen. Dat is het toverwoord voor je geheugen. Als je iets vaker hoort of zegt, is de kans groter dat je het onthoudt. Herhaal bijvoorbeeld de naam van iemand die zich voorstelt een paar keer in je hoofd of schrijf het op.  

2. Ezelsbruggetje 

Bekende ezelsbruggetje zoals ‘TVTAS’ voor de Waddeneilanden vergeet je niet snel. Zelf ezelsbruggetjes bedenken die voor jou logisch zijn, werken misschien nog wel beter. Wees creatief met de eerste letters van woorden om dingen beter te onthouden. Onthoud bijvoorbeeld Ronald uit Rotterdam of blonde Barbara.  

3. Maak er een liedje van 

Heb je het alfabet vroeger geleerd door een liedje? Die kans is best groot, want een melodie kunnen we beter onthouden dan een lange reeks letters. Maak daarom zelf een melodie van een zin of reeks woorden die je moet onthouden.  

4. Tekenen  

Het onthouden van woorden lijkt makkelijker te gaan door ze te tekenen. Het idee hierachter is dat je meerdere hersengebieden gebruikt als je creatief bezig bent. Hierdoor zou je een woord beter kunnen onthouden.  

5. Opschrijven 

Soms is het niet mogelijk om een woord te tekenen, bijvoorbeeld een naam. Het helpt om het woord met de hand op te schrijven. Ook dan gebruik je verschillende hersengebieden, waardoor je het makkelijker onthoudt.  

6. Geheugenpaleis 

In een geheugenpaleis koppel je woorden die je wilt onthouden aan elementen in een paleis. Dit paleis is een bekende route, zoals een wandeling door je huis. Voor het onthouden van een boodschappenlijstje onthoud je bijvoorbeeld dat er een wortel in je schoen zit en er melk uit de kraan komt. Als je denkbeeldig de route door je huis loopt, dan herinner je de woorden als je de elementen tegenkomt.    

7. Chunking

Chunking houdt in dat je informatie in stukjes deelt. Deze aparte stukjes kun je makkelijker onthouden dan een lange reeks. Bij een telefoonnummer doe je dit misschien al. Je maakt bijvoorbeeld van de lange reeks 0-6-3-2-1-6-5-4-8-7 kleine groepjes van twee of drie cijfers: 06-321-654-87. Een boodschappenlijstje zou je ook op een logische manier kunnen opdelen. 

Maak je je zorgen om je geheugen?

Af en toe iets vergeten is heel normaal, maak je je toch zorgen over je geheugen? Of merk je dat iemand anders geheugenproblemen heeft? Dan kun je de geheugentest invullen. Deze geeft inzicht in de ernst van vergeetachtigheid.