Goes wordt steeds Dementievriendelijker

Uit onderzoek komt naar voren dat de meeste Nederlanders niet of nauwelijks weten hoe ze met mensen met een dementie kunnen herkennen of helpen. Tegelijkertijd willen ze wel graag weten hoe dat moet.

GOES - Het doel van samen dementie vriendelijk: dementie herkennen, goed om kunnen gaan met mensen met een dementie, hulp kunnen en durven aanbieden aan mensen die te maken hebben met de ziekte en hun mantelzorgers. Oog hebben voor wat mensen nog wel kunnen, het taboe rondom dementie doorbreken. Christa Henstra, van Zeeuwse Zorgschakels, case-manager dementie: “De taboesfeer is er niet meer zo, want mensen praten er over. Nu heeft één op de vijf mensen boven de 65 jaar met dementie te maken. In Nederland zijn er 250.000 mensen die de diagnose ‘een vorm van dementie’ kregen. Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie; dementie is een verzamelnaam want er zijn meer dan 55 verschillende oorzaken.”

In Randhof Bejaarden Verzorgingshuis kon eind april het Alzheimercafé, onderdeel van dementie vriendelijk, worden bezocht. Marten Kool, vrijwilliger bij werkgroep Alzheimercafé De Bevelanden: “Het Alzheimercafé draait alleen op vrijwilligers en wordt iedere laatste maandag van de maand gehouden. Er is een vrije inloop vanaf 19.00 uur, ontvangst met koffie of thee. Iedere maand is er een ander onderwerp, verwant aan dementie. “ Ook wethouder André van der Reest was aanwezig en zei onder meer: “ Wanneer is een gemeente dementie vriendelijk?; Denk aan woonomgeving, ondersteuning van mantelzorg. Vinden we het moeilijk om met mensen met een dementie om te gaan, is er acceptatie? Het is een proces wat nooit stopt, het is continue open blijven staan voor signalen uit de omgeving. Hoe staat het met de toegankelijkheid wanneer iemand voor een nieuw paspoort twee maal naar het gemeentehuis moet? Dat kan een hele opgave zijn.”

In De Spinne in Goes-Noord is een Platform en mensen daar buigen zich over de toegankelijkheid van de voorzieningen. Denk daarbij ook aan het aanvragen van diverse vergunningen. Zij bekijken hoe het anders zou kunnen. Iedereen moet zich als een volwaardig deel van de gemeenschap voelen en hiervoor kunnen faciliteiten worden geboden. Er wordt er een inventarisatie gemaakt welke voorzieningen er zijn in samenwerking met de Zeeuwse zorgschakels.” Gedacht wordt aan een Odensehuis, zoals in Vlissingen en Zierikzee. Van der Reest is in gesprek over een in de toekomst te openen Odensehuis in Goes. Het Odensehuis is heel laagdrempelig en een aantal dagen per week open. “Vrije inloop en samen wat organiseren”, zegt Christa, “Mensen voelen zich thuis, hoeven niet op hun tenen te lopen. Het is goed zoals je bent. De groep die het Odensehuis bezoekt wordt in de toekomst alleen maar groter. “  

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden via acbevelanden@gmail.com.

BRON: "De Bevelander", blz. 9, week 19

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door