Veelgestelde vragen over meehelpen

Heb je vragen over hoe je zelf mee kunt helpen? Op deze pagina lees je de antwoorden op veelgestelde vragen over doneren, vrijwilliger worden en deelnemen aan onderzoek. Staat je vraag hier niet bij? Gebruik dan het contactformulier.

Doneren

Waarom werft Alzheimer Nederland fondsen?

Alzheimer Nederland is voor de uitoefening van haar activiteiten geheel afhankelijk van bijdragen van particuliere donateurs, instellingen en bedrijven. Het is essentieel dat zo veel mogelijk mensen het werk van Alzheimer Nederland steunen, helemaal nu het aantal mensen met dementie explosief groeit en er een steeds groter beroep op ons wordt gedaan. Alzheimer Nederland werft fondsen met inachtneming van alle daarvoor geldende regels en afspraken en beschikt dan ook over het CBF-keurmerk voor steunwaardige fondsenwervende instellingen in Nederland. De stichting kent een klachtenregeling.

Waar wordt mijn geld aan besteed?

In ons online jaarverslag kun je lezen hoe Alzheimer Nederland haar inkomsten uit onder andere donaties en giften besteedt. Alzheimer Nederland heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen.

Hoe kan ik mijn donatie opzeggen of wijzigen?

Op deze pagina vind je alle informatie over het opzeggen of wijzigen van je donatie.

Alle vragen over doneren en onze werving van donateurs

Heb je andere vragen over doneren en onze manieren van werven, zoals huis-aan-huis-werving, telefonische werving en straatwerving? Kijk dan op deze pagina.

Vrijwilligerswerk

Welke vrijwilligersfuncties zijn er?

We hebben verschillende vrijwilligersfuncties. Bekijk hier het overzicht met alle mogelijkheden. Via de Alzheimer Academie kun je in korte modules verder kennismaken met vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland.

Hoe kan ik mij als vrijwilliger aanmelden?

Je kunt je aanmelden via ons Vrijwilligersplein.

Bij wie kan ik meer informatie krijgen over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk?

Voor alle informatie kun je contact opnemen met info@alzheimer-nederland.nl.

Collecteren

Waar collecteert Alzheimer Nederland voor?

Dementie is een zeer ingrijpende, nog ongeneeslijke, hersenziekte, waarbij zowel de persoon met dementie als zijn of haar naaste steeds meer verliest. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Als er niets gebeurt, verdubbelt het aantal mensen met dementie de komende 30 jaar tot een half miljoen. Dit moeten we voorkomen. Met de bijdrage van de collecte kunnen we:

  • Wetenschappelijk onderzoek financieren
  • Hulp en ondersteuning verlenen aan patiënten en mantelzorgers
  • De dementiezorg verbeteren
  • Actuele informatie en voorlichting bieden

Wanneer collecteert Alzheimer Nederland?

De collecteweek vindt ieder jaar plaats in november. Daarnaast is het ook mogelijk om het hele jaar door online te collecteren. Je kunt dit zelf doen door een eigen Online Collectebus aan te maken! 

Kan iedereen collectant worden?

Ja, dat kan! Bekijk hier hoe je je kunt aanmelden.

Hoeveel tijd kost het me om te collecteren?

Het collecteren kost je 2 tot 3 uur in de collecteweek. Meer mag uiteraard ook, vraag dan een groter gebied aan je wijkhoofd.

Deelnemen aan onderzoek

Bekijk alle veelgestelde vragen over deelnemen aan onderzoek.