Is het Beste Idee van Loon op Zand er een voor mensen met dementie en mantelzorgers?

Het Beste Idee Loon op Zand

Door Manon de Boer

Met een lijst van 38 genomineerde ideeën kan er sinds 22 mei gestemd worden op Het Beste Idee van Loon op Zand. Daarbij zitten ook enkele ideeën die direct of indirect ten goede komen aan mensen met dementie of hun mantelzorgers in Loon op Zand.

Een greep uit de geselecteerde ideeën die interessant kunnen zijn voor mensen met dementie of hun mantelzorgers.

Een Compaan voor ouderen in Loon op Zand
Dit idee biedt voor 25 ouderen in de gemeente de Compaan aan, een tablet voor ouderen. Met de tablet kunnen zij op een makkelijker manier contact houden met de buitenwereld. Zo wordt de mantelzorg vergemakkelijkt en kan deze beter verdeeld worden over mensen in de omgeving.

CRDL

De CRDL (Cradle) is een muziekinstrument met 25 verschillende geluiden die geproduceerd worden door bepaalde aanrakingen. Het instrument verbindt mensen met elkaar. Omdat mensen met dementie gevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels kunnen zij met de CRDL uit hun sociale isolement gehaald worden.

Geheugenwerkplaats

Bij de Geheugenwerkplaats kunnen mantelzorgers en mensen met een geheugenprobleem binnenlopen met vragen over geheugen(problemen). Het is een informatiecentrum inclusief een geheugenwinkel waar ook dagactiviteiten te volgen zijn voor mensen met dementie. Mantelzorgers krijgen hier de kans om even bij te tanken en lotgenoten te treffen.

Ketenaanpak Zelfredzaamheid bij Dementie

Dit project draait om het mogelijk maken dat mensen met dementie langer zelfstandig blijven wonen. Partners en mantelzorgers worden daarbij geholpen en begeleid. Met hulp van professionals wordt er gezocht naar passende dagactiviteiten.

Mantel-Match

Mantel-Match richt zich op mantelzorgers die ook zo nu en dan zelf ruimte en rust nodig hebben. Het project wil hun taken en de druk verlichten en hen tegelijk aandacht geven. Mantelzorgers kunnen verhalen uitwisselen, ervaringen delen en samen discussiëren.

Nettie, de regelapp voor zorg en welzijn
Mantelzorgers ontlasten en het hele sociale netwerk betrekken bij de zorg voor iemand. Dat is Nettie. Met de app wordt het makkelijker om dagelijkse taken goed te verdelen en overzichtelijk te houden.

De Oplaadpas

Als mantelzorger ook goed voor jezelf zorgen? Daar draait de Oplaadpas om. Het is een persoonsgebonden pas met een jaarlijks besteedbaar bedrag om even te ontspannen. Het creëert een ontzorgmoment voor mantelzorgers.

De YoHO-app; Young Helps Old

In deze app kunnen mantelzorgers of ouderen een oproep plaatsen voor een taak als het gras maaien of boodschappen doen. Jongeren die een klein zakcentje willen verdienen voeren die taken vervolgens uit. Op deze manier worden mantelzorgers ontlast.

Zorg met aandacht en liefde thuis

Aan de hand van videobeelden worden mantelzorgers en vrijwilligers die regelmatig in aanraking komen met moeilijk te begrijpen gedrag begeleid en geholpen om door die situaties heen te komen. Met trainingen worden de videobeelden besproken zodat er praktische tips uit voortvloeien.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente haar bewoners gevraagd om nieuwe initiatieven op het gebied van hulp en zorg in te dienen voor de wedstrijd. Van de 38 genomineerden winnen uiteindelijk de 10 meest gekozen ideeën. Stemmen kan tot en met 4 juni op de site van Het Beste Idee van Loon op Zand.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door