ambities-onderzoek-jaarverslag.jpg

Wetenschappelijk onderzoek

 • Ten minste € 2 miljoen investeren in onderzoek in het kader van het Deltaplan Dementie.
 • Internationale samenwerking stimuleren, onder meer door samen met de Alzheimer Society (Verenigd Koninkrijk) € 250.000 euro te investeren.

Belangenbehartiging

 • 160.000 mensen die zich registreren op www.samendementievriendelijk.nl, waarvan 45% ook een online training afrondt.
 • Gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren informeren over wat mensen met dementie en mantelzorgers nodig hebben om langer thuis te wonen.
 • Voor de zesde keer de landelijke Dementiemonitor mantelzorg uitvoeren in samenwerking met NIVEL.

ambities-belangenbehartiging-jaarverslag.jpg

ambities-regionalelandelijkehulp-jaarverslag.jpg

Regionale en landelijke hulp

 • Meer bezoekers naar onze Alzheimer Cafés.
 • 600.000 unieke bezoekers op Dementie.nl, die het platform gemiddeld met een 7,5 waarderen.

Communicatie en publieksvoorlichting

 • Verdere versterking van onze naamsbekendheid en imago.
 • Verdere groei in online bereik.

ambities-communicatiefondsenwerving-jaarverslag.jpg

ambities-fondsenwerving.jpg

Fondsenwerving

 • 47.000 nieuwe donateurs/giftgevers (toename van 17%)
 • Verhoging van onze waarde voor giftgevers, onder meer door het meten van tevredenheid (donateurs) .

Onze organisatie

 • Nieuw onderzoek naar de tevredenheid van onze medewerkers en evaluatie van onze ondersteuning aan regionale afdelingen en vrijwilligers.
 • Wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers, onder meer via social media en lokale netwerken.
 • Vernieuwd online Vrijwilligersplein.

3.1 Jaar van verandering en groei.jpg