Samen dementievriendelijk

In 2016 werd het programma Samen dementievriendelijk opgestart. Daarmee bieden we publiek en organisaties handvatten om in het dagelijks leven goed om te gaan met dementie.

Meer over Samen dementievriendelijk

Aandacht voor dementie rond verkiezingen

Rond de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 hadden we de campagne Stem dementievriendelijk. Belangenbehartigers van Alzheimer Nederland brachten een werkbezoek aan de Tweede Kamer en aspirant-kamerleden bezochten een Alzheimer Café. Een belangrijk resultaat van de campagne was dat we onze inzet voor de belangen van mensen met dementie in een aantal verkiezingsprogramma’s terugzagen.

2.2-Aandacht-dementie-verkiezingen.png

Casemanagement blijft punt van zorg

Sinds 2016 werkt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS en verschillende zorgorganisaties samen in het Actieplan casemanagement dementie. Onze conclusie na één jaar is dat de noodklok actueel blijft. Een ingesteld meldpunt was geen succes en er is grote versnippering in de manier waarop casemanagement dementie aangeboden wordt. Staatssecretaris Van Rijn deelde onze conclusie in een brief aan de Tweede Kamer.
 

Dag van de Verpleging

Op de Dag van de Verpleging (12 mei) hebben we digitale bloemetjes aangeboden aan casemanagers dementie. De actie had een groot bereik op social media, waaronder onze Facebook-pagina.

Alzheimerpanel: mantelzorgers denken mee

Om op de hoogte te blijven van wat er speelt rond dementie hebben wij ons Alzheimerpanel met ca. 1.000 mantelzorgers. In 2017 hebben hen zeven keer geraadpleegd, onder meer met vragen over euthanasie. Daarbij kwam naar voren dat veel artsen na de diagnose dementie niet het gesprek aangaan over eventuele wensen ten aanzien van het levenseinde. Dat is zorgelijk, want juist bij dementie is belangrijk om tijdig dit gesprek aan te gaan. Julie Meerveld van Alzheimer Nederland heeft dit en andere resultaten toegelicht in de Tweede Kamer en sprak erover in een interview met dagblad Trouw.

Kies je zorgverzekering

In november 2017 hielden we voor de tweede keer onze campagne Kies je zorgverzekering. Daarmee informeren we onze achterban welke zorg en ondersteuning in de zorgverzekering zit en welke niet. Deze informatie is uniek. De website is dan ook goed bezocht.

180 regionale belangenbehartigers

Alzheimer Nederland heeft 180 belangenbehartigers, verbonden aan onze regionale afdelingen. Zij stimuleren gemeenten, bedrijven en organisaties om dementievriendelijk te zijn. Daarnaast maken zij zich hard voor goede dementiezorg bij zorginstellingen, gemeenten en verzekeraars.

 

Terug naar Resultaten