Baten totaal:  € 19,3 miljoen

Alzheimer Nederland sloot het jaar 2017 af met bijna € 19 miljoen aan baten. Dat is minder dan in het jaar 2016, maar meer dan we voor 2017 hadden begroot.


Verdeling inkomsten

baten-2017-def.png

Onze grootste inkomstenbronnen

Donaties en giften: € 7,9 miljoen

In 2017 ontvingen we € 7,9 miljoen aan donaties en giften, 12% meer dan in 2016. Met name online donaties laten een flinke groei (60%) zien. Nieuwe donateurs hebben we vooral geworven via deur-aan-deur- en straatwerving. In het najaar hadden we de campagne Stop dementie met als hoogtepunt het tv-programma Onvergetelijke Herinneringen<link>.

Nalatenschappen: € 3,8 miljoen

In 2017 hebben 112 mensen (een deel van) hun nalatenschap aan Alzheimer Nederland nagelaten. Samen schonken zij ruim € 3,8 miljoen.

Subsidies van overheden: € 2,5 miljoen

Dit betreft vooral de subsidie voor ons programma Samen dementievriendelijk.

Collecte: € 1,8 miljoen

In 2017 gingen weer meer dan 20.000 collectanten voor Alzheimer Nederland langs de deur. Samen maakten zij er een recordjaar van met een opbrengst van maar liefst € 1.795.813, ruim € 183.000 (11%) meer dan in 2016.

Loterijorganisaties: € 1,8 miljoen

Dit betreft voornamelijk inkomsten via de Vriendenloterij.

Uitgaven 2017

In 2017 gaven we € 15,6 miljoen uit aan onze doelstellingen:

  1. wetenschappelijk onderzoek
  2. belangenbehartiging en hulp
  3. communicatie en publieksvoorlichting

Meer over de uitgaven van 2017 vindt u hier.

 

Terug naar Resultaten