Ontwikkelingen in de organisatie 2017

Duurzame inzetbaarheid en talentmanagement

In 2016 kwamen er heel wat nieuwe gezichten binnen onze organisatie. We hebben dat jaar veel aandacht besteed aan het verwelkomen en inwerken van deze medewerkers. 2017 bood weer meer ruimte voor ontwikkeling en groei. Die ruimte hebben we benut, onder meer met het project Duurzame inzetbaarheid en talentmanagement, waarvoor we een subsidie van het Europees Sociaal Fonds kregen.

Zo hebben we gekeken welk type medewerkers en competenties we nodig hebben. Daarop is een actieplan opgesteld en voor 2018 een opleidingsplan. Ook hebben we de werkdruk die uit een inventarisatie in 2016 naar voren kwam, bespreekbaar gemaakt aan de hand van een verzuimscan. Voor een aantal medewerkers hebben we vervolgens preventieve programma’s opgestart, bijvoorbeeld via coaching.

Organogram

Onze organisatie in cijfers

medewerkers.png

 

Onze vrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze organisatie. Daarom investeren wij in goede ondersteuning. In 2017 is een speciale werkgroep ingesteld die tot taak kreeg ons vrijwilligersbeleid nog beter te maken. Zij hebben onder meer een klankbordgroep voor vrijwilligers ingesteld en een pilot voor online werving uitgevoerd.

Tot de ondersteuning die wij vrijwilligers bieden, behoren het online Vrijwilligersplein en verschillende trainingen. In 2017 verzorgden we in totaal 50 trainingen, waaronder onze introductietraining voor nieuwe vrijwilligers, een webinar over Facebook en de training Dilemma’s bij dementie voor medewerkers van de AlzheimerTelefoon.

vijwilligersplein.png

Samenwerkingsverbanden

Alzheimer Nederland werkt – landelijk en lokaal – samen met vele partners om haar ambities waar te maken. We delen onze expertise, doen onderzoek en maken beleid. Tot onze partners behoren belangenverenigingen, zorginstellingen, overheden en onderzoekscentra, maar ook het bedrijfsleven en zorgverzekeraars. Voorbeelden zijn PGGM, CZ, KNB en de Vriendenloterij. Bekijk het overzicht van onze samenwerkingen.

Afhandeling van klachten

Als servicegerichte organisatie nemen we klachten over ons werk serieus. Vaak bieden deze ook belangrijke aanknopingspunten voor verbeteringen. In 2017 hebben we 37 klachten geregistreerd en 297 ‘uitingen van ongenoegen’. Evenals voorgaande jaren ging het vaak om ergernissen over (de frequentie van) onze mailings. Inmiddels hebben we de wijze waarop we selecties van adressen maken verbeterd. Zeven klachten over de collecte hebben we direct besproken en – waar mogelijk – opgelost met de betreffende collectevrijwilliger en degene die de klacht had ingediend.

Lees hier de gehele klachtenprocedure.

 

Terug naar Resultaten