Regionale en landelijke hulp 2017

Onze regionale afdelingen

Alzheimer Nederland telt 48 regionale afdelingen met in totaal ruim 3.700 actieve vrijwilligers. Zij geven voorlichting, zetten zich in voor belangenbehartiging, organiseren Alzheimer Cafés en andere activiteiten, onder meer rond Wereld Alzheimer Dag. In 2016 en 2017 kregen alle afdelingen een eigen pagina op onze website. Het aantal bezoekers van deze pagina’s neemt ook toe.

 

Twintig jaar Alzheimer Cafés

In 2017 was het twintig jaar geleden dat het eerste Alzheimer Café werd opgericht in Leiden. Dat hebben we gevierd. In zes bijeenkomsten werden de vrijwilligers van alle 241 Alzheimer Cafés (in 2016 nog 235) getrakteerd op een gezellige middag. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, mantelzorgers en iedereen die iets wil weten over dementie. Er komen per maand ca. 11.000 bezoekers in de Alzheimer Cafés.

 

Wereld Alzheimer Dag

Rond Wereld Alzheimer Dag (21 september) organiseerden onze regionale afdelingen in 2017 in totaal ruim 120 activiteiten. Zo werden in twaalf musea speciale ‘onvergetelijke’ rondleidingen voor mensen met dementie georganiseerd. In eveneens twaalf gemeenten zijn convenanten ondertekend voor een dementievriendelijke gemeente.

alzheimer-cafe-in-cijfers.png

 

alzheimer-assistent.png

 

alzheimer-telefoon.png

 

het-forum-in-cijfers.png

 

 

webwinkel-in-cijfers-web.png

Lerend vermogen bij dementie

Het benutten van het lerend vermogen kan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie verbeteren. Om dit onder de aandacht te brengen zijn tien filmpjes gemaakt van mensen met dementie die dankzij goede begeleiding iets hebben aan- of afgeleerd. Woensdag 18 januari 2017 presenteerden we het eindresultaat, in een bijeenkomst met onder meer mensen uit het onderwijs en de zorg.

Ik vergeet je niet

Rond de Dag van de mantelzorger (10 november 2017) riepen we via Dementie.nl en social media mensen op om een ‘Ik vergeet je niet-berichtje’ te sturen naar een dierbare met dementie. Hun berichten kregen aandacht op onze website en de indieners ontvingen ons Vergeet-mij-niet-speldje.