Vele donateurs maken het werk van Alzheimer Nederland mogelijk. Dankzij hen kunnen we meer onderzoek mogelijk maken en mensen met dementie en hun naasten ondersteunen! Hieronder vindt u een greep uit onze belangrijkste resultaten van 2017.

top10-impact-1.alzheimer-cafes-1080.jpg

1. Alzheimer Cafés

Er komen 11.000 bezoekers per maand in de Alzheimer Cafés. De bezoekers ontvangen informatie en hulp en hebben contact met lotgenoten op 241 plekken in het land. Dat aantal groeit nog steeds.

Alzheimer Cafés in cijfers

top10-impact-2.onderzoek-1080.jpg

2. Onderzoek

We investeerden 5 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek. We krijgen daardoor steeds meer inzicht in de mogelijke oorzaken, preventie en behandeling van dementie. 

Meer over onderzoek

top10-impact-3.dementievriendelijk-bewerkt.jpg

3. Dementievriendelijk

Spotjes en trainingen maken mensen en bedrijven steeds bewuster van dementie in hun omgeving. Het aantal mensen dat zich meldde als ‘dementievriendelijk’ steeg naar 78.754.

Meer over de trainingen

top10-impact-4.raadpleging-ervaringsdeskundigen.jpg

4. Raadpleging ervaringsdeskundigen

Het gaat ons om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Om impact te kunnen maken betrekken we hen daarom zo veel mogelijk bij wat we doen. Bijvoorbeeld bij het bepalen van standpunten in onze lobby voor betere zorg en het beoordelen van onderzoeksvoorstellen.

Meer over onze ervaringsdeskundigen

top10impact-5.invloed-politiek-web.jpg

5. Invloed in de politiek

Door onze stevige lobby hebben we een positieve invloed op de mate waarin beslissers in zowel de landelijke en lokale politiek rekening houden met mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Meer over belangenbehartiging

top10-impact-6.groter-bereik.jpg

6. Meer bereik

Steeds meer mensen hebben met dementie te maken en dat merken we. De belangstelling voor dementie.nl, alzheimer-nederland.nl, het online forum en de websites van de regionale afdelingen nam toe. 

Bekijk bereik eigen media

Meer over dementie.nl

top10-impact-7.AlzheimerTelefoon-web-1.jpg

7. AlzheimerTelefoon

De AlzheimerTelefoon werd 3.611 keer gebeld door mensen die direct geconfronteerd zijn met dementie. De vrijwillige hulpverleners konden direct een luisterend oor of hulp bieden bij dringende kwesties.

AlzheimerTelefoon in cijfers

top10-impact-8.urgentie-dementie-web.jpg

8. Aandacht voor dementie groeit

De bekendheid met dementie groeit. Het toneelstuk De Vader, Wereld Alzheimer Dag, onze tv-show ‘Onvergetelijke Herinneringen’ en talloze nieuwsberichten dragen daaraan bij. De groei heeft een positieve invloed op beslissers in de zorg in het belang van mensen met dementie en mantelzorgers.

Meer over aandacht voor dementie

top10-impact-9.hersenonderzoek.nl.jpg

9. Hersenonderzoek.nl

Voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, preventie en behandeling van dementie zijn – naast financiële middelen – veel deelnemers nodig. Initiatiefnemers VUmc, de Hersenstichting en Alzheimer Nederland hebben als doel deelnemers voor onderzoek te werven om zo de zoektocht naar een geneesmiddel te versnellen.

Ga naar de website

top10-impact-10.Brochure-def.jpg

10. Brochure Dementie? En nu?

Opvallend is het ‘succes’ van deze nieuwe brochure waarvan in 2017 120.000 exemplaren besteld of gedownload zijn. Deze manier van publieksvoorlichting biedt concrete informatie op het moment dat diagnose is gesteld: wat is dementie, wat kunt u zelf doen en wie kan u helpen?

Vraag de brochure aan

Steunt u ons al?

Ons werk is alleen mogelijk dankzij de steun van onze geweldige donateurs!

Wilt u ons misschien ook steunen?

Ja, ik wil doneren