Lasten totaal:  € 19,6 miljoen

In 2017 gaven we € 15,7 miljoen uit aan onze doelstellingen: 1) wetenschappelijk onderzoek, 2) belangenbehartiging en hulp en 3) communicatie en publieksvoorlichting.

Verdeling uitgaven

lasten-2017.png

Onze belangrijkste uitgaven

Doelbesteding wetenschappelijk onderzoek: € 5 miljoen

De uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek waren in 2017 € 5 miljoen. Aan welke onderzoeken en projecten we dit geld hebben besteed, leest u hier.

Doelbesteding Belangenbehartiging en hulp: € 6 miljoen

Hoe we dit bedrag hebben besteed, leest u hier en hier.

Doelbesteding Communicatie en publieksvoorlichting: € 4,7 miljoen

Hoe we dit bedrag hebben besteed, 

Wervingskosten: € 3,2 miljoen

De wervingskosten stegen licht ten opzichte van 2016, maar bleven binnen de vastgestelde begroting.

Alzheimer Nederland streeft ernaar om aan wervingskosten hooguit 22% van de opbrengsten te besteden. In 2017 lag het percentage op 17%.

Kosten beheer en administratie: € 650.127

Hierbij gaat het om organisatiekosten die we niet direct aan onze doelen of aan fondsenwerving besteden. In het eerste volle jaar na de fusie met de ISAO daalden de kosten voor Beheer en administratie van 4,5% van de totale lasten in 2016 naar 3,3% in 2017. Ons streefpercentage is maximaal 5%.

Inkomsten 2017

Alzheimer Nederland sloot het jaar 2017 af met bijna € 19 miljoen aan baten. Dat is minder dan in het jaar 2016, maar meer dan we voor 2017 hadden begroot. Meer over de inkomsten van 2017 vindt u hier.

 

Terug naar Resultaten