Wetenschappelijk onderzoek 2017

Alzheimer Nederland investeerde € 4,79 miljoen in onderzoek

Alzheimer Nederland is de grootste private partij in ons land die onderzoek naar dementie financiert. In 2017 investeerden we daarin € 4,79 miljoen. Door met andere partijen samen te werken maakten we daarmee voor ruim € 10 miljoen aan onderzoek mogelijk. Onze inzet voor onderzoek gaat echter verder, onder meer via de vier Alzheimer Centra in ons land.

Onderzoek binnen het Deltaplan Dementie

In 2017 droegen we € 3,9 miljoen bij aan onderzoek binnen het Deltaplan Dementie. Maar liefst € 2,8 miljoen hiervan is afkomstig uit de opbrengsten van de VriendenLoterij in de afgelopen twee jaar. De 3,9 miljoen euro besteedden we onder andere aan 11 projecten binnen het onderzoeksprogramma Memorabel (in totaal € 2 miljoen), het Europese programma JPND (€ 500.000) en 12 projecten voor extra innovatief onderzoek

Dat is 40% meer dan in 2016.

Sinds 2013 heeft Alzheimer Nederland in totaal € 7,4 miljoen bijgedragen aan onderzoek binnen het Deltaplan Dementie.

2.1 Meer onderzoek dankzij AC en fondsen.jpg

Ondersteuning van Alzheimer Centra

Jaarlijks geven we een subsidie van € 95.000 aan elk van de vier Alzheimer Centra in Nederland. Met dit geld bekostigen zij personeel, onderzoeksmateriaal of een project. Ook doen we samen met deze centra aan fondsenwerving. Opgeteld bij inkomsten uit externe fondsen konden we zo ruim € 700.000 extra besteden aan verschillende onderzoeksprojecten (LINK).

Lees hier meer over de Alzheimer Centra

2.1-fellowships.jpg

Fellowships voor onderzoekstalent

Onze fellowships zijn beurzen voor talentvolle onderzoekers, waarmee we het wereldwijd uitwisselen van kennis en ervaring rond dementie stimuleren. In 2017 ontvingen acht onderzoekers een fellowship van ons. In totaal gaat het om € 240.000, bijna drie keer zo veel als in 2016 (86.084).

Lees hier meer over de fellowships

Participatie patiënten en mantelzorgers voor beter onderzoek

Het werk van Alzheimer Nederland draait om de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Om te bepalen welk wetenschappelijk onderzoek voor subsidie in aanmerking komt, laten we hen daarom zelf meebeslissen.

Lees hier meer over

2.1 Fellowships-web.jpg

Meer onderzoek dankzij samenwerking, vermogensfondsen en PPS-subsidies

Om meer onderzoek mogelijk te maken, werkt Alzheimer Nederland als medefinancier samen met andere partijen. Ook dienen we samen met onderzoekers onderzoeksvoorstellen in bij vermogensfondsen. In 2017 konden we zo bijna € 190.000 aan verschillende projecten toekennen. Daarnaast ontvingen we voor drie projecten PPS-subsidies (privaat-publieke samenwerking) van het ministerie van Economische Zaken, in totaal goed voor € 351.000.

Ondersteuning van onderzoekers

wetenschappelijk-onderzoek.jpg

  • In juni organiseerden we onze achtste ‘Mix & Match Meeting’, die ruim 110 wetenschappers trok. Vooraf was er een bijeenkomst van Alzheimer Nederland en ZonMW, waarin ca. 80 projectleiders hun onderzoek aan elkaar presenteerden.
     
  • Met in totaal ca. € 50.000 aan steun maakten we voor ruim 100 onderzoekers congresbezoek, stages en het drukken van proefschriften mogelijk.
     

Terug naar Resultaten